www.padesatprocent.cz › V českých školách chybí učitelé – muži. Příčinou nejsou pouze nízké platy.

V českých školách chybí učitelé – muži. Příčinou nejsou pouze nízké platy.

Školství v České republice zůstává vysoce feminizovaným oborem, v mateřských, základních a středních školách působí celkově 78 % žen. Platy vyučujících jsou o 40 % nižší než jsou průměrné platy jiných vysokoškolsky vzdělaných pracujících.

Aktuální údaje přinesl výzkum realizovaný na sklonku loňského roku, který sledoval zastoupení žen a mužů i další aspekty školství v zemích Visegrádské čtyřky v letech 2003 – 2014. Za Českou republiku se na něm podílela nezisková organizace Fórum 50 %, která celý projekt i koordinovala.

Na úrovni mateřských škol muže – učitele nenalezneme prakticky vůbec. V České republice nepatrně vzrostl jejich podíl ve sledovaném období z 0,1 % na 0,5 %. Ačkoli ani jinde v Evropské unii není podíl mužských vyučujících na této úrovni závratný (5 %), země V4 zůstávají i pod tímto mizivým průměrem. Na základních školách mužů působí více, i zde však ženy tvoří drtivou většinu – 74 % všech vyučujících. „Je to velká škoda a chyba našeho školství, na kterou doplácí jak studující, tak sami vyučující. Více učitelů – mužů má pozitivní vliv na vzdělávání dětí. Výrazná feminizace určité profese zároveň snižuje její prestiž i platy,“ upozorňuje expertka na genderové aspekty školství, doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Nejvyrovnanější podíl žen a mužů je mezi vyučujícími na středních školách – zde podíl učitelů ve sledovaných zemích dosahuje 30 až 40 %. V České republice tuto úroveň dokonce přesahuje – učitelky tvoří necelých 60 % vyučujících.

Ve všech zemích V4 mají vyučující na všech úrovních vzdělávacího systému výrazně nižší platy, než je průměr pro vysokoškolsky vzdělané pracující – v České republice průměrně o 40 %. V mateřských školách pobírají učitelky dokonce o 7 % méně než je celkový průměrný plat v republice. „Ačkoli tento výsledek nahrává argumentu, že muže od zaměstnání ve školství odrazují nízké platy, tento aspekt nevysvětluje vše. Jak výzkum odhalil, nejnižší podíl učitelů je v Polsku, kde jsou ovšem zároveň platy učitelů nejblíže k průměrnému platu. Příčiny nízkého počtu učitelů je tak třeba hledat i jinde – v tradičním pohledu na ženy jako pečovatelky, které mají vrozenou schopnost starat se o (malé) děti či v nízké prestiži učitelské profese,“ komentuje spoluautorka výzkumu, Mgr. Veronika Šprincová.

Kontakty: Mgr. Veronika Šprincová, sprincova@padesatprocent.cz, 606580787

Podrobná interpretace výzkumu: Old lessons the V4 education systems should unlearn

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!