www.padesatprocent.cz › TZ: Ženy na kandidátkách: plus pro Piráty, vykřičník pro ČSSD a otazník pro ANO

TZ: Ženy na kandidátkách: plus pro Piráty, vykřičník pro ČSSD a otazník pro ANO

Letošní volby ženám patřit zřejmě nebudou. Do zastupitelstev krajů i do Senátu kandiduje méně žen než v minulých volbách. Výraznější změny k lepšímu se tak letos nedočkáme.

Vyplývá to z analýz kandidátních listin do krajských voleb a nominací do Senátu PČR, které dnes zveřejnila organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Letos strany do krajských voleb vyslaly 27,6 % žen, což je o více než 2,5 procentního bodu méně než v minulých volbách. Podíl žen nominovaných do třetiny volebních obvodů Senátu se od posledních voleb v roce 2018 snížil na 16,2 %, je však o jeden procentní bod větší než v roce 2014, kdy probíhaly volby ve stejných obvodech jako letos.

„Letošní volby opět jasně ukazují, že pokud není k vyrovnávání zastoupení mužů a žen v politice přistupováno systematicky, je to běh na dlouhou trať,“ komentuje hlavní závěry analýz ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová. „Situace se mění volby od voleb, z premiantů se stávají propadlíci a naopak. Například Piráti se oproti minulým volbám výrazně zlepšili a mezi ostatními stranami vynikají. Naopak obě vládní strany, které v minulosti nominovaly nejvíce žen, jim letos moc příležitostí nedaly. Data jasně ukazují, že ČSSD má hlavní podíl na celkovém snížení zastoupení žen na kandidátních listinách krajských voleb,“ dodává.

Krajské volby – nižší podíl žen v celé republice

Krajské volby 2016 byly prvními, ve kterých ČSSD uplatnila 40% kvótu na zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, kterou však v loňském roce zrušila. Ačkoli tentokrát strana nominovala 2 ženy do čela kandidátek (v roce 2016 neměla lídryni ani jednu), podíl žen v první pětici, první desítce i celkový podíl žen na kandidátních listinách se snížil. Letos za ČSSD kandiduje jen necelých 23 % žen.

Zastoupení žen na kandidátních listinách politických subjektů, které kandidují alespoň v polovině krajů, se pohybuje od 83 % v případě Demokratické strany zelených po 10 % v případě Pravého bloku. Vyrovnané zastoupení mužů a žen najdeme u Strany zelených a Rozumných. Ostatní analyzované subjekty do voleb vyslaly méně než 30 % žen. V rámci jednotlivých stran pak panují rozdíly mezi jednotlivými kraji. Zastoupení žen na kandidátní listině tedy závisí nejen na ochotě stran jako takových ženy nominovat či na jejich zastoupení v členské základně, ale i na ochotě představitelů a představitelek stran v jednotlivých krajích ženy na kandidátní listiny, a zejména na jejich přední místa, nominovat.

V pětině senátních obvodů kandidují jen muži

Zatímco v krajských volbách nejsou mezi jednotlivými kraji zásadnější rozdíly, v případě Senátu je již nyní jasné, že celkem šest obvodů budou zastupovat muži. Naopak největší podíl žen kandiduje již tradičně ve volebním obvodě Kladno – činí 38,5 %, tedy více než dvojnásobek průměrného zastoupení ve všech obvodech.

Ze stran, které kandidují alespoň v jedné třetině senátních obvodů (tj. 9), najdeme největší podíl žen mezi nezávislými kandidáty a kandidátkami27,3 %. Z politických uskupení jich pak do voleb největší procento vysílají Piráti, a to 23,1 %. Následuje je STAN s pětinovým zastoupením žen mezi kandidujícími, SPD s 19,2% podílem žen, ODS se 17,6 % a KDU-ČSL, která letos do voleb vyslala 16,7 % žen. S odstupem pak hnutí ANO a Trikolóra s 11 % žen a KSČM s 9,5 %. Za ČSSD letos kandidují pouze muži.

„Senátní volby jsou specifické tím, že se vždy obměňuje jen třetina obvodů a výsledek voleb má tak jen částečný vliv na celkové složení horní komory parlamentu. Naděje na zvýšení zastoupení žen jsou jen malé – většinový volební systém ženám příliš nepřeje a nominováno jich bylo málo,“ vysvětluje Veronika Šprincová.

Fórum 50 % dnes také zveřejnilo animovaný spot, který ilustruje potřebnost vyváženého zastoupení žen a mužů v zastupitelstvech krajů a vyzývá voličky a voliče k udělování preferenčních hlasů ženám.

Podíl žen nominovaných za vybrané* politické subjekty
*Do grafu jsou zařazeny politické subjekty, které kandidují ve většině krajů a alespoň v 5 senátních obvodech

Zdroj dat: ČSÚ

 

Kontakt: Mgr. Veronika Šprincová, ředitelka, Fórum 50 %, sprincova(@)padesatprocent.cz, 606 580 787

 

Analýzy zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách politických stran ucházejících se o hlasy v krajských a senátních volbách byly podpořeny v rámci projektu „100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice“, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.

Celá tisková zpráva ke stažení


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!