www.padesatprocent.cz › TZ: Sporná, nikoli úsporná opatření vlády

TZ: Sporná, nikoli úsporná opatření vlády

Česká koalice Social Watch, jejíž je Fórum 50 % součástí, dnes na tiskové konferenci představila zprávu monitorující stav boje proti chudobě a za rovnost žen a mužů v České republice v roce 2010.

Praha, 21.7.2011

Tisková zpráva české koalice Social Watch: 

Sporná, nikoli úsporná opatření vlády

Česká koalice Social Watch přichází již počtvrté s výroční zprávou o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Zpráva s názvem Změny jsou nutné monitoruje rok 2010 v České republice.

„Koalice Social Watch vznikla za účelem nezávislého sledování dodržování závazků přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v roce 1995 a konferenci o ženách v témže roce. Zde bylo poprvé definováno odstranění chudoby a dosažení rovnosti mezi muži a ženami jako společný celosvětový cíl. Naše česká odnož se zaměřuje na situaci v České republice, aktuálně poukazujeme zejména na dopady vládních reforem na různé skupiny obyvatelstva,“ vysvětluje Jiří Silný, ředitel členské organizace Ekumenická akademie.

Česká republika (podobně jako jiné země) čelila v roce 2010 špatné ekonomické situaci a dluhové krizi. Boj za „vyrovnaný rozpočet“ se stal hlavním předvolebním tahákem řady stran i heslem nově vzniklé pravicové vlády. Ta se rozhodla snížení státního deficitu dosáhnout prostřednictvím škrtů, a to primárně v sociální oblasti. Pokračuje tak trend, kdy sociální výdaje nejsou vnímány jako investice do rozvoje společnosti. Rozpočtová opatření se navíc obracejí proti nejbezbrannějším občanům a občankám (sociálně slabí, senioři a seniorky, rodiny s malými dětmi apod.). Ignorovány jsou obrovské daňové úniky, korupce i možnost navýšení příjmů prostřednictvím zvýšení přímých daní.

Škrty v sociální oblasti posilují stávající nerovnosti, včetně nerovností mezi ženami a muži. Snižování rodičovského příspěvku v nejpomalejší rychlosti čerpání, omezení porodného či příspěvku na péči pro osoby s nejnižším stupněm postižení, to vše jsou opatření, která mají negativní dopad především na ženy. Snižování mezd a propouštění ve veřejném/ státním sektoru bude mít výrazný vliv na ekonomickou situaci žen, které v této oblasti tvoří většinu zaměstnankyň. Kromě zvýšené nezaměstnanosti žen bude mít toto opatření také podstatný vliv na výši důchodu a peněžíté pomoci v mateřství žen pracujících ve státním sektoru. Dlouhodobým problémem je pak nízké zastoupení žen v rozhodovacích procesech. „Až do července 2011 byla česká vláda výhradně pánským klubem. Současná jedna žena jen dokládá to, že ženy nejsou ve vrcholné politice chápány jako její přirozená součást, ale spíše jako vzácná výjimka“, říká k tomu Jana Smiggels Kavková, ředitelka neziskové organizace Fórum 50 %.

Z hlediska chudoby patří mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva romská komunita migranti/migrantky. I v roce 2010 pokračovaly razantní postupy vůči cizincům a cizinkám, především problematizování jakýchkoliv druhů povolení k pobytu. Obzvláště tíživá je pak situace migrantů/ek s dětmi, zejména matek. Zaměstnaná cizinka je pojištěna v rámci systému veřejného pojištění, ale pokud ani ona ani její partner nemají trvalý pobyt v ČR, pak je její dítě po porodu nepojištěné a úhradu za péči v porodnici musí hradit v hotovosti. 

Nespokojenost s řešením krize, přesouvání zátěže na střední vrstvy a nejchudší zvyšuje napětí ve společnosti, zároveň však vede k rostoucí politické aktivitě občanské společnosti. Nově vzniklá hnutí jako ProAlt či Alternativa zdola sdružují lidi různých profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a aktivně přispívají k diskuzi o možných alternativách.

Další informace: 

Jiří Silný, +420 737 574 412

www.socialwatch.cz

tisková zpráva ke stažení

celá výroční zpráva s názvem Změny jsou nutné ke stažení


O zprávě informovala tato média:

Česká televize

Studio 6 - Social Watch: jak se žije v ČR? (začátek v 6:40, tj. 41. minuta videostreamu)

Social Watch kritizuje chystané vládní reformy

České noviny

Organizace dnes zveřejní zprávu o chudobě a rovnosti žen a mužů

Zpráva Social Watch kritizuje škrty dávek i málo žen v politice

Rozhlas.cz 

Zpráva Social Watch ukáže, jak je na tom ČR v boji proti chudobě a za rovnost pohlaví

České vládní reformy ohrožují chudé, varuje zpráva Social Watch

Ozvěny dne (začátek 17:35)

iHNed.cz

Žen v české politice přibývá. Ale jen tam, kde nejde o velké peníze

Hospodářské noviny

V komunální politice je nejvíc žen v historii

iDnes.cz

Reformy jsou špatné, v politice je málo žen, kritizuje zpráva Česko

Haló noviny

Social Watch: Reformy jsou špatné

Literární noviny

Postavení žen ve společnosti a politice

Britské listy

Sporná, nikoli úsporná opatření vlády

Rádio Impuls

Zpráva Social Watch kritizuje škrty dávek i málo žen v politice

Prague Daily Monitor

Social Watch criticises ČR's benefit cuts, low female participation in politics


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!