www.padesatprocent.cz › TZ České ženské lobby k nedostatečnému financování NNO

TZ České ženské lobby k nedostatečnému financování NNO

Konec ženských organizací v Čechách - náhoda nebo záměr?
Prohlášení 21 organizací, zabývajících se rovnými právy žen a mužů, sdružených v České ženské lobby upozorňuje na postupnou likvidaci nevládních neziskových organizací způsobenou nedostatkem finančních zdrojů. Důvodem není jen zpoždění grantových výzev z Evropského sociálního fondu, ale i negativní postoj Českého státu k neziskovým organizacím a těm genderově zaměřeným obzvlášť.

Tisková zpráva je k dospozici v češtině i angličtině.

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!