www.padesatprocent.cz › Typickým zastupitelem je ženatý vysokoškolák

Typickým zastupitelem je ženatý vysokoškolák

Zajímá Vás, kdo jsou noví zastupitelé a nové zastupitelky Moravskoslezského kraje? Jaké jsou jejich priority a o co budou v následujících letech usilovat? Přečtěte si tiskovou zprávu s výsledky dotazníkového šetření.

Tisková zpráva: Typickým krajským zastupitelem je ženatý vysokoškolák středního věku

Většinu zvolených zastupitelů a zastupitelek tvoří ženatí vysokoškoláci středního věku dlouhodobě žijící v Moravskoslezském kraji. Průměrný věk zastupitele/ky je 43 let, nejmladší 30 a nejstarší 56 let. Většina (63 %) již dříve v zastupitelstvu působila. Vyplývá to z dotazníkového šetření neziskové organizace Fórum 50 % v rámci projektu „Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství", který byl podpořen z Nadačního fondu Hyundai.

Šetření probíhalo formou elektronického dotazníku, kterým bylo osloveno všech 65 nově zvolených zastupitelů a zastupitelek. Podíl žen v zastupitelstvu činí 26 %. Návratnost dotazníků byla nízká – 17%. Výsledky dotazníkového šetření i přes nízkou návratnost odpovídají obecným trendům. Pozitivním jevem je, že se počet žen v zastupitelstvu oproti minulým volbám zvýšil. V roce 2008 bylo zvoleno pouze 13 žen z 65 zastupitelů, ve volbách 2012 se počet žen zvýšil na 17. 81 % dotázaných je členem/členkou politické strany. Z toho podíl žen za jednotlivé politické strany: 29,16 % ČSSD, 22,22 % ODS, 25 % KSČM, 28,57 % KDU-ČSL, 20 % NEZÁVISLÍ.

72 % respondentů a respondentek se angažuje i na jiné úrovni politiky, nejčastěji v obecním zastupitelstvu. Téměř stejná část zastupitelů a zastupitelek (67 %) by se ráda zapojila i do vyšších úrovní politiky. Pouze 10 % dotázaných ke zvolení pomohly preferenční hlasy. 70 % aktivně usilovalo o umístění na kandidátní listinu, 30 % bylo osloveno.

Nejčastější důvody pro kandidaturu, které respondenti a respondentky uváděli: cíl řešit konkrétní problém v kraji, nedostatek kandidátů/kandidátek a cíl přinést určité téma. Toto dále upřesňují v tématech, kterým se chtějí věnovat:

1.    Rozvoj kraje (zaměstnanost - aby lidé neodcházeli, ekonomický rozvoj, finance na rozvoj vesnic a region, lepší dopravní služby, více konkurence, dokončení dostavby obchvatu měst a páteřních cest)
2.    Ekologie a životní prostředí (čistota ovzduší)
3.    Školství
4.    Sociální a zdravotní oblast, bezpečnost (práce IZS, zachování páteřní sítě nemocnic, prevence kriminality)
5.    Bydlení
6.    Legislativa (změnit volební zákon a aplikovat mechanismus obecních voleb s možností vybírat kandidáty napříč stranami)


Kontakty:

Za výzkumný tým Bc. Lucie Tereza Kociánová, Zuzana Tomaňová

Za Fórum 50 % Marcela Adamusová, koordinátorka projektu, adamusova@padesatprocent.cz, 739 333 730.

logo-nadacni-fond-hyundai.png

osf.png


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!