www.padesatprocent.cz › TV bez hranic

TV bez hranic

Evropská ženská lobby není zcela spokojená s návrhem „nařízení 89/552/EEC“ o televizním vysílání a audiovizuálních a mediálních službách.

<
p> Evropská ženská lobby připomínkuje návrh nařízení Evropské komise „Televize bez hranic“, neboť se domnívá, že nařízení je nedostačující pro důslednou ochranu lidské důstojnosti a základních práv, zvláště z hlediska respektu k ženským právům, z hlediska nediskriminace a násilí na ženách a dívkách. Také Česká ženská lobby podpoří tuto lobbovací aktivitu dopisem europosklankyni Věře Flasarové, která je členkou Výboru pro kulturu a vzdělávání.

Nařízení „Televize bez hranic“ není ničím novým - směrnice regulující televizní vysílání se stejným názvem již existuje delší dobu. Nyní se však bude jednat o jeho zaktuálnění, rozšíření nebo eventuelně vypuštění již nepotřebných částí. Nový návrh reguluje nejen televizní vysílání, ale také audiovizuální a mediální služby, k nimž paří například také internet.

Evropská ženská lobby ve svých pozměňujících návrzích zdůrazňuje klíčovou roli médií v boji s genderovými stereotypy, jak je popsána v „Plánu pro dosažení rovnosti žen a mužů 2006 - 2010“ a požaduje proto, aby bylo nařízení v některých bodech jasnější a důlednější. EWL rovněž v nařízení postrádá přímou povinnost členských států vytvořit národní regulační autoritu, možnost podávat stížnosti pro členy a členky veřejnosti a v neposlední řadě zavedení sankcí pro vysílací a reklamní společnosti, které nařízení poruší.

Přeložila Kristina Gotteltová, o.s. Fórum 50%, 26.7.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen