www.padesatprocent.cz › Titul Strana otevřená ženám opět získali Zelení. Nejhůře dopadla ODS.

Titul Strana otevřená ženám opět získali Zelení. Nejhůře dopadla ODS.


Stranou, která dává největší prostor ženám jak ve svém vedení, tak na kandidátních listinách a v programu, je i v roce 2015 Strana zelených.

Odborná porota v soutěži hodnotí politické strany zastoupené ve Sněmovně nebo Senátu z hlediska dodržování rovných příležitostí pro ženy a muže, a to jak uvnitř strany (zastoupení ve vedení a na kandidátních listinách, existence slaďovacích opatření, pravidla pro obsazování stranických postů), tak navenek (v programu, kampaních či prosazovaných zákonech).

„Vítězná Strana zelených získala body zejména za vyvážené zastoupení žen a mužů jak ve vedení strany, tak na kandidátních listinách i na zvolených postech. Porota dále ocenila existenci vnitřních pravidel pro obsazování stranických postů i kandidátek a opatření umožňující lepší sladění stranického a osobního života, např. hlídání dětí během sjezdů. Ve svém programu Zelení myslí na podporu flexibilních úvazků i školek či odstraňování rozdílů v platech mužů a žen,“ komentuje výsledek ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková.

„Z ocenění máme velkou radost, nicméně vnímáme, že už nám ostatní strany začínají šlapat na paty. V současné době diskutujeme o přijetí institutu spolupředsednitví, což by znamenalo, že by na nejvyšší pozici vedení strany byla žena a muž společně. Takové opatření na podporu zvýšení zastoupení žen je v České republice nové, inspirovali jsme se u některých evropských zelených stran,“ říká vedoucí Genderové odborné sekce Strany zelených Lucia Zachariášová.

Druhé místo obsadila KSČM, zejména díky vysokému zastoupení žen ve vedení, na kandidátních listinách i volených pozicích a díky podpoře zákonů a opatření týkajících se rovnosti žen a mužů. U třetí ČSSD porotu zaujal především program, prosazované zákony a také nově schválené kvóty pro sestavování kandidátek.

Z hlediska podílu žen ve volených funkcích si špatně nevede ani nováček ve Sněmovně, hnutí ANO, které ovšem na ženy zapomíná ve svém programu i vnitřních pravidlech. ANO skončilo těsně čtvrté. Tradičně nejhůře pak byla hodnocena ODS, v jejímž vedení působí výhradně muži a která existenci společenských nerovností mezi ženami a muži neřeší, ba spíše popírá.

Kontakt:

Jana Smiggels Kavková, 608 553 825, kavkova(@)padesatprocent.cz, ředitelka Fóra 50 % a členka poroty

Složení poroty:

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - politoložka

PhDr. Petra Rakušanová Guasti, M.A., Ph.D. – politoložka, socioložka

PhDr. Petr Just, Ph.D. - politolog

Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová – právnička, socioložka

Mgr. Jana Smiggels Kavková - politoložka, ředitelka Fóra 50 %

PhDr. Jan Křeček, Ph.D. – odborník na média

Co porota hodnotí:

1. Zastoupení žen (ve vedení strany, ve vedení Parlamentu, mezi kandidujícími a zvolenými ve volbách do Poslanecké sněmovny 2013, Senátu, Evropského parlamentu a obecních zastupitelstev 2014)

2. Vnitřní pravidla (cílené nabírání členek, závazek prosazování genderové rovnosti ve stanovách, pravidla pro obsazování stranických postů a sestavování kandidátních listin, slaďování rodinného a stranického života, existence ženské frakce)

3. Strategie strany vůči veřejnosti (zviditelňování žen a témat týkajících se žen v kampaních, zviditelňování kandidátek, genderově citlivý jazyk)

4. Spolupráce s českými a zahraničními organizacemi (s českou i zahraniční akademickou a odbornou obcí, neziskovými organizacemi)

5. Volební program a hlasování pro zákony (opatření a zákony na podporu rovnosti žen a mužů, slaďování rodinného a profesního života, boj proti domácímu násilí atd.)

Celkové výsledky: 

Hodnocená strana Počet bodů
Strana zelených 334
Komunistická strana Čech a Moravy 270
Česká strana sociálně demokratická 239
Politické hnutí ANO 225
KDU - ČSL 203
TOP 09 112
Česká pirátská strana 86
Občanská demokratická strana 84

Kritéria pro výběr hodnocených stran:

Strana musí být zastoupena alespoň v jedné komoře Parlamentu a současně kandidovat ve všech hodnocených volbách. Z hodnocení jsou vyloučeny strany, které ve svých programech, kampaních či stanovách opakovaně využívají projevy rasismu, xenofobie, homofobie a dalších forem diskriminace.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Sdílejte s přáteliStrana otevřená ženám 2015   (fotek: 27)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!