www.padesatprocent.cz › Světový den uprchlíků a uprchlic - 20. června

Světový den uprchlíků a uprchlic - 20. června

Tisková zpráva Evropské ženské lobby

Evropská ženská lobby připomíná členským státům Evropské unie jejich závazky vůči ženám, které žádají o azyl.

Na azyl má právo každý člověk, který byl ohrožován v původní zemi, což se týká i každé ženy. Evropská ženská lobby (EWL) připomíná členským státům EU, že nařízení Rady přijaté v dubnu 2004, které se týká kritérií umožňujících získání statutu uprchlíka ve všech členských státech, obsahuje opatření pro ženy a že toto nařízení musí být včleněno do zákonů jednotlivých států do 10. října 2006. V rámci EU neexistují data o počtu žen a mužů žádajících azyl v EU rozdělená podle pohlaví.

„Nařízení Rady o společných kritériích k získání statutu uprchlíka v rámci EU je zvláště zajímavé z genderové perspektivy, protože se speciálně zmiňuje o ženách.“ prohlásila Kirsti Kolthoff, prezidentka EWL. „Jedná se o průlom v oblasti rovnosti mezi ženami a muži, sexuálního násilí a všech diskriminačních aktů namířených na člověka z důvodu pohlaví. Je to poprvé, co legislativa opravdu pojmenovává praktiky, které systematicky diskriminují ženy.“ říká. Navíc nařízení přiznává, že lidé mohou být ohrožováni nejen ze strany států. „Tohle je zásadní s ohledem na žádosti podané ženami, protože ženy jsou ohrožovány na základě tradičních zvyků a zvykového práva, při kterém jsou primární pachatelé blízcí rodinní příslušníci a/nebo jejich okolí a ne státní příslušníci.“ prohlásila Kolthoff.

EWL bude podrobně monitorovat přenesení nařízení na úroveň států a v následujících týdnech zahájí lobbovací aktivity, aby se ujistila, že všechny členské státy dodržují opatření vyplývající z tohoto nařízení. „Velmi často se jedná o problém interpretace. Úředníci zpracovávající žádosti žen ne vždy kladou rovnítko mezi postavením žen v zemi původu a jejich skutečným ohrožováním z důvodu genderu. Mluvíme zde o situacích, kdy ženám hrozí, že budou zabity kvůli „zneuctění“ rodiny, kdy jim hrozí ukamenování k smrti; kdy jsou znásilňovány v konfliktech a válkách a spolu se svými dcerami jsou podrobeny zvykům, které jsou prováděny ve jménu „kultury“ jako je ženská obřízka nebo jakákoli jiná forma genderově založeného násilí.“ prohlásila Annette Lawson, vice-prezidentka EWL. „EU nutně potřebuje společné genderové směrnice podobné těm, které vytvořila Komise pro lidská práva OSN, jež by usnadnily výklad genderově založeného ohrožování a napomohly legitimovat požadavky žen v tomto kontextu.“ řekla.

Zdroj: www.womenlobby.org, 22. 6. 2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!