www.padesatprocent.cz › Strana zelených

Strana zelených

1) Volby do PSP ČR 2006: nominace a výsledky z hlediska zastoupení žen

Poslední hodnocenou je Strana zelených. Podíl žen na jejích kandidátních listinách byl nejvyšší ze všech hodnocených stran: 33,8 %. To je v našich poměrech číslo nebývale vysoké: více než třetina míst na kandidátkách patřila ženám. V případě Strany zelených není k dispozici údaj o podílu žen v členské základně a nemůžeme tak porovnat adekvátnost jejich zastoupení na kandidátkách vzhledem k jejich zastoupení ve straně jako takové. Rovněž údaje o podílu ženských kandidátek nominovaných v předchozích volbách nejsou k dispozici, což znemožňuje zhodnotit vývoj v posledních letech. Dá se však předpokládat, že i v případě Zelených zastoupení žen na kandidátkách vzrostlo.

Počet političek na prvních pěti místech kandidátních listin je rovněž vysoký: nominováno jich bylo celkem 27. To odpovídá 38,6 %, což znamená, že každé druhé až třetí místo patřilo ženám. Vysvětlení tohoto stavu spočívá i v případě SZ v existenci vnitrostranických kvót pro sestavování kandidátek. Zelení jsou první stranou na české politické scéně, která přistoupila k zavedení pozitivních opatření pro ženy. Kvóta, která se uplatňuje i pro volby do vnitřních orgánů strany, vyhrazuje ženám třetinu míst. Je formulována genderově neutrálně, neboť stanoví, že v každé trojici kandidátů musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví. Na rozdíl od KSČM se nejedná o pouhé doporučení, ale závaznou kvótu, která byla začleněna do stanov strany.

Efektivnost tohoto opatření se jasně promítla i do složení poslaneckého klubu Zelených, kde političky tvoří 50 % všech zvolených. Strana ostatně drží prim i v počtu žen nominovaných do čela krajských kandidátek: lídryně měla celkem ve čtyřech krajích. Konkrétně to byly Dana Kuchtová v Jihočeském, Eva Tylová v Plzeňském, Věra Jakubková v Moravskoslezském a Olga Zubová ve Středočeském kraji. I v případě SZ vám nabízíme přehlednou tabulku, členěnou podle krajů. Za povšimnutí stojí, že v Libereckém kraji tvořily ženy více než polovinu kandidátky: 59 %, v dalších dvou krajích pak jejich podíl přesáhl 40% hranici: na jižní Moravě to bylo 47 % a na Plzeňsku 40 %.

Ženy na kandidátkách SZ ve volbách do PSP ČR 2006
KrajPočet kandidátek celkemProcentní podíl kandidátekPočet žen na prvních 5 místech (pořadí)Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Olomoucký8 (z 25)32 %1 ( 3. )3 (3., 6., 9.)
Vysočina7 (z 23)30 %2 (3., 5.)3 (3., 5., 8.)
Moravskoslezský12 (z 36)33,3 %3 (1., 4., 5.)3 (1., 4., 5.)
Ústecký9 (z 26)34,6 %2 (2., 4.)3 (2., 4., 9.)
Královéhradecký4 (z 20)20 %1 (2.)3 (2., 6., 9.)
Pražský10 (z 36)28 %2 (2., 5.)4 (2., 5., 7., 9.)
Liberecký10 (z 17)59 %2 (3., 5.)6 (3., 5.-8., 10.)
Zlínský8 (z 22)36,4 %2 (3., 5.)3 (3., 5., 7.)
Jihomoravský16 (z 34)47 %2 (2., 4.)5 (2., 4., 6., 8., 10.)
Jihočeský7 (z 22)32 %2 (1., 5.)3 (1., 5., 9.)
Středočeský7 (z 34)20,6 %2 (1., 5.)3 (1., 5., 8.)
Plzeňský8 (z 20)40 %2 (1., 5.)4 (1., 5., 6., 9.)
Pardubický7 (z 19)37 %2 (2., 5.)3 (2., 5., 7.)
Karlovarský4 (z 14)28,6 %2 (2., 5.)3 (2., 5., 8.)
Celkem11733,8 %2749

Zastoupení žen na stranických kandidátkách všech 14 krajů pro volby do PSP ČR v roce 2006
Počet žen
na 1. místě1
Počet žen
do 5. místa 2
Počet žen
do 10. místa3
Průměr.podíl žen
na kandidátkách
ODS282424,3 %
KDU - ČSL3103319,8 %
Zelení*4274934 %
ČSSD1132923,2 %
KSČM*2224226,5 %
1: z celkem 14 kandidátů
2: z celkem 70 kandidátů
3: z celkem 140 kandidátů
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.

Ženy na prvních 3 místech kandidátek: srovnání voleb do PSP ČR 2002 a 2006
StranaVolby 2002Volby 2006
ODS44
KDU - ČSL24
Zelení715
ČSSD55
KSČM1110

Zastoupení žen v PSP ČR: srovnání výsledků voleb 2002 a 2006
StranaVolby 2002Volby 2006Nárůst/pokles
oproti minulému
období
Počet poslankyňPodíl poslankyňPočet poslankyňPodíl poslankyň
ODS814 %911 %+1
KDU - ČSL29,5 %215 %0
SZ*--350 %+3
ČSSD1114 %912 %-2
KSČM*1229 %831 %-4
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.

2) Senátní volby 2006

V letošních senátních volbách strana nominovala své kandidáty a kandidátky celkem ve 20 volebních obvodech, z toho však jen v třech případech ženy. Podíl kandidátek tak tvořil 15 %, což je v případě Strany zelených číslo nezvykle nízké. Bohužel se projevil problém s nalezením dostatku vhodných osobností obecně, nejen žen, a v sedmi obvodech tak Zelené nereprezentoval žádný kandidát či kandidátka.

Nominace do senátních voleb 2006

Nominace do senátních voleb 2006
StranaCelkem kandidujícíchženymuži
celkem%celkem%
ČSSD27622,22177,8
KDU - ČSL2129,51990,5
KSČM2727,42592,6
ODS27725,92074,1
Politika 2112758542
SNK-ED12216,71083,3
Str. zelených203151785

3) Komunální volby 2006: nominace a výsledky z hlediska zastoupení žen

Strana zelených je malou, v parlamentu nově zastoupenou stranou, která v roce 2002 kandidovala jen ve 12 z námi sledovaných měst. Letos ovšem její kandidátky a kandidáty mohli voličky a voliči podpořit ve všech 23 statutárních městech a Praze. Také číslo vyjadřující průměrný podíl žen na celkovém počtu nominovaných se výrazně zvýšilo, a to z 32,8 na 43,2 %. Pouze v jednom případě, Pardubicích, přitom ženy tvoří méně než 30 % kandidujících, v Přerově je podíl také nižší, strana zde ale kandiduje v koalici. Největšího zastoupení na kandidátní listině Strany zelených ženy dosáhly v Mostě a Mladé Boleslavi. Strana zelených navíc jako jediná nominovala z více než 30 % ženy také v Praze, kde ženy tvořily více než 45 % kandidujících. S výjimkou jednoho města (Ostravy) došlo všude (sledujeme pouze města, ve kterých strana postavila své kandidátky a kandidáty také v roce 2002) ke zvýšení relativního zastoupení žen na kandidátních listinách strany, nejvíce v Teplicích a Hradci Králové.

Tradičně nejpozitivněji vychází v našich analýzách hodnocení Strany zelených, nebude tomu jinak ani nyní. Kandidátní listiny v případě Prahy, Brna a Liberce jsou vzory zipově tvořeného seznamu kandidátů, genderově vyrovnaně byli v první desítce postaveni také kandidující do dalších 8 zastupitelstev - Kladna, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Teplic, Ústí nad Labem, Jihlavy, Hradce Králové a Zlína. Ačkoliv také u Strany zelených najdeme ve skupině sledovaných měst kandidátní listiny, na kterých je pozice žen méně příznivá, mezi prvními 10 nominovanými najdeme vždy alespoň dvě. V prvních pětce chybí kandidátka v Plzni a Přerově. Významné zlepšení pozice kandidujících žen (jak jejich celkového počtu, tak v rámci první desítky, resp. pětky) dokládá pozitivní dopady zavedení kvót, které strana poprvé uplatnila již při červnových volbách do PSP ČR. Na druhou stranu je nutné podotknout, že zastoupení žen na pozici lídryň kandidátních listin stále ještě není o mnoho lepší než v případě politických rivalů - ženy jsou v čele pouhých 4 kandidátek: Prahy, Liberce, Teplic a Brna. Celkově ale také v rámci předních volitelných míst jsou ve srovnání s ostatními hodnocenými politickými stranami počty kandidátek několikrát vyšší, největší rozdíly jsou znatelné v případě kandidátních listin do zastupitelstev velkých měst, jako je Praha nebo Brno.

Ženy na kandidátkách SZ pro komunální volby: statutární města
Strana zelených
2006absolutní početPodíl
kandidátka na 1.místě4 (23)17,4 %
kandidátky na 1.- 5. místě40 (115)34,8 %
kandidátky na 1.- 10. místě81 (230)35,2 %
celkem356 (792)44,9 %
2002
kandidátka na 1.místě2 (16)12,5 %
kandidátek mezi 1. 519 (80)23,8 %
kandidátky mezi 1. 1041 (160)25,6 %
celkem99 (286)34,6 %

Celkový podíl nominovaných političek za SZ pro všechny úrovně obecních zastupitelstev tvořil v letošních volbách 40,8 %, což je oproti 33,7 % z předchozích voleb v roce 2002 výrazné zlepšení. Straně zelených se tak podařilo překonat nejen "kritickou hranici" 30 %, ale překročila dokonce i 40% "paritní práh." Průměrný podíl zvolených žen pro všechny úrovně obecních zastupitelstev se rovnal 33 %. Velmi zajímavý je fakt, že na rozdíl od ostatních stran bylo nejvíce političek zvoleno ve velkých městech, vůbec nejlepší byly jejich výsledky v Praze. Ostatní námi hodnocené politické subjekty (zejména největší z nich, ODS a ČSSD) naopak nominovaly nejvíce žen na nejnižší úrovní místní samosprávy, tedy v obcích, a ve vyšších úrovních političek postupně ubývalo. Tento trend přehledně zachycuje následující tabulka.

Podíl žen zvolených v komunálních volbách 2006 dle úrovní místní samosprávy
Strana ObceMěstaStatutární městaPrahaCelkem
ODS 25 %22,2 %16,6 %14,2 %23,7 %
ČSSD 27,4 %23,6 %20,4 %16,7 %25,4 %
KSČM 24,6 %21,5 %21,4 %16,7 %23,4 %
KDU - ČSL 25,3 %25,7 %12,5 %---25,2 %
SZ 31 %31,2 %44 %66,7 %33 %
SNK-ED 27,7 %18,9 %11,8 %50 %24,7 %
Průměr 25,3 %23,3 %19,5 %21,4 %25 %

4) Rovné příležitosti ve volebním programu SZ

Čeští zelení se podobně jako jejich evropští kolegové hlásí k post-materiálním hodnotám, jejichž součástí je kromě ekologických témat i prosazování rovnosti žen a mužů, ale i rovných práv pro homosexuály a ostatní menšiny. Problematika rovných příležitostí a jejich prosazování patří k programovým prioritám strany a tvoří tedy podstatnou část volebního programu.

Program SZ obsahuje poměrně detailní rozpracování téměř všech témat souvisejících s prosazováním rovných příležitostí, a zelení navíc jako jediní z hodnocených stran věnují pozornost i rovným právům pro homosexuální páry. Jediná témata, která v programu chybí, jsou obchod s lidmi a podpora služeb pro rodiny.

Podívejme se nyní na konkrétní opatření, která jsou v programu obsažena:

  • Rovnost žen a mužů a odstranění diskriminace: rovný přístup a nediskriminace je prioritou strany; podpora přijetí antidiskriminačního zákona.
  • Trh práce: odstranění mzdové a kariérní diskriminace; ochrana před sexuálním obtěžováním na pracovišti.
  • Podpora rodičovství: důraz na rovnou podporu rodičovství; společná rodičovská dovolená pro oba rodiče šest týdnů po porodu; možnost nástupu na rodičovskou dovolenou po tomto období pro kteréhokoliv z rodičů; rovné zacházení při rozvodových řízeních v otázce svěřování dětí do péče.
  • Vzdělání: vzdělání jako nástroj k odstranění předsudků a genderových stereotypů, a to už od předškolního věku; genderová problematika jako povinná součást výuky na pedagogických fakultách.
  • Podpora rodin: zohlednění potřeb rodin v dopravě a ve stavebním plánování (bezbariérové přístupy, dětské koutky atd.)
  • Politická participace žen: zastoupení žen ve volených funkcích a ve státní správě by mělo odpovídat jejich podílu ve společnosti, proto strana zavedla kvóty pro své vnitrostranické orgány a pro sestavování kandidátních listin.
  • Domácí násilí: ochrana obětí; podpora neziskových organizací v této oblasti; změna zákonů tak, aby postihovaly násilníka a chránily oběť včetně možnosti vykázat na určitou dobu násilníka z bytu.
  • Tělesná integrita: "o antikoncepci a interrupci rozhoduje žena, ne politici"; znovuzavedení příspěvku na antikoncepci; právo ženy na rozhodnutí podstoupit interrupci; důraz na programy pro mládež zaměřené na prevenci nechtěného otěhotnění a přenosu pohlavních chorob.
  • Registrované partnerství: podpora přijetí zákona o registrovaném partnerství; odstranění diskriminace stejnopohlavních párů; děti homosexuálních párů by měly mít stejná práva jako děti z tradičních rodin; možnost osvojení si dítěte partnerem/partnerkou biologického rodiče v případě jeho úmrtí. ( Volební program SZ pro volby do PSP ČR 2006)

5) Postavení žen v rámci strany

Zelení rovněž aktivně prosazují rovné příležitosti ve svých vlastních řadách. Jsou (zatím) jedinou stranou na naší politické scéně, která zavedla kvóty pro sestavování kandidátních listin. Jedná se o třetinovou kvótu, která je uplatňována rovněž pro sestavování vnitrostranických orgánů. Je formulována genderově neutrálně a stanoví, že v každé trojici kandidátů musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví. Kromě toho funguje ve straně speciální odborná genderová sekce.

Postavení žen v rámci SZ
Podíl žen v členské základně:35 %
Podíl žen ve vedení strany*: 50 %
Podíl poslankyň:50 %
Podíl senátorek:0 %
Podíl žen v krajských zastupitelstvech:---
Podíl žen v místních zastupitelstvech:33 %
* V šestičlenném předsednictvu jsou tři ženy: Džamila Stehlíková, Kateřina Jacques a Zuzana Drhová.

Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50 %, 10.1.2007, aktualizováno 5.1.2009


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání