www.padesatprocent.cz › Strana otevřená ženám 2008

Strana otevřená ženám 2008

Strana otevřená ženámFórum 50 % vyhlásilo 23. října výsledky třetího ročníku soutěže Strana otevřená ženám a nultého ročníku soutěže Nadějná politička do 35 let. Rozhodnutím odborné komise zvítězila Strana zelených před ČSSD (2. místo) a KSČM (3. místo), z 18 uchazeček o titul Nadějná politička do 35 let vybrala porota trojici nejnadějnějších političek ve složení Monika Mackoviková (SZ), Lenka Obořilová (KSČM) a Kateřina Klasnová (Věci veřejné). 
Soutěž Strana otevřená ženám hodnotila už třetím rokem parlamentní politické strany z hlediska dodržování politiky rovných příležitostí pro ženy a muže, a to jak uvnitř strany, tak navenek. Odbornou komisi letošním roce tvořili politolog Petr Just, genderová odbornice Irena Smetáčková, politoložka Jana Smiggels Kavková a nezávislý publicista a aktivista Mirek Vodrážka. U stran hodnotili zejména jasně definovaný politický program týkající se rovných příležitostí, podíl žen na kandidátních listinách do krajských a senátních voleb, konkrétní prosazování politiky rovných příležitostí, podíl žen ve vedení strany a stanovení kvót či doporučení pro reprezentaci žen ve stranických orgánech a na kandidátních listinách.
Prvenství získala Strana zelených, druhé místo obsadila ČSSD a třetí místo KSČM. „Zelení získali celkem 136 bodů. Porota ocenila především vysoké zastoupení žen ve vedení strany a naPublikum napjatě očekává výsledky soutěží kandidátkách, kladně jsme ohodnotili i volební program strany. Druhá ČSSD získala 100 bodů, skórovala díky svému volebnímu programu a existenci kvót pro vnitrostranické orgány a krajské kandidátky. KSČM skončila třetí s 86 body, ohodnocen byl vysoký podíl žen nominovaných do krajských a senátních voleb a jejich vysoké zastoupení ve vedení strany,“ vysvětluje členka poroty Jana Smiggels Kavková.
Čtvrté a páté místo obsadily shodně jako v minulých letech KDU-ČSL s 54 body a ODS s 25 body. Špatný výsledek ODS zapříčinilo především velmi nízké zastoupení žen nominovaných v krajských a zejména senátních volbách; rovněž ve vedení strany političky skoro nejsou. Také KDU-ČSL doplatila na nízké zastoupení ženských kandidátek v právě proběhlých volbách. Ani politický program nezískal podle Smiggels Kavkové dostatek bodů. Politoložka ale dodává, že smyslem soutěže je nejen zhodnotit, nakolik strany vytvářejí rovné podmínky pro zapojení žen a mužů, ale zároveň přinášet jim inspiraci pro změnu zajetého způsobu fungování, který je pro ženy nevýhodný.

Hledání nadějné političky do 35 let mělo v tomto nultém ročníku spíše povahu pátrání než soutěže v pravém slova smyslu. "Mladé političky nejsou v médiích vůbec vidět, a proto nás zajímalo, jaké vlastně jsou, v jakých politických stranách se jim daří a v jakých méně," vysvětluje motivace k Nadějné političky na pódiuhledání Lenka Bennerová, ředitelka Fóra 50 %. Přihlásit se mohla kterákoli veřejně a politicky činná žena, která za sebou má alespoň dvouleté politické angažmá na místní nebo krajské úrovni a které v tomto roce nebude víc než 35 let. "Ohlas ze strany političek i stran byl veliký a veskrze pozitivní, což nás těší. Výhrady ke kritériím mělo jen několik političek, které už věkový limit 35 let překročily, ale ty jsme uklidnily s tím, že Fórum 50 % chystá do budoucna řadu dalších soutěží, které budou mít zase jiná kritéria a jiné zaměření," hodnotí ohlas akce Lenka Bennerová.
Ministryně Džamila Stehlíková, která se slavnostního vyhlášení obou soutěží účastnila, komentovala soutěž také pozitivně: "V politice jsou například oproti trhu práce znevýhodňováni mladí lidé, a mladé ženy tak vlastně musejí překonávat dvojí překážky - jako ženy a jako mladé ženy, které se musejí rozhodovat mezi rodinou, profesní kariérou a politikou. To téma viselo ve vzduchu a je dobře, že ho Fórum 50 % vyslovilo."
Političek, které splnily kritéria soutěže, se nakonec našlo 18. Nejvíce žen - osm - se přihlásilo z KSČM, po třech političkách ze Strany zelených, politické strany Věci veřejné a stejně tak i tři političky bez politické příslušnosti a jedna ze Strany pro otevřenou společnost. Porota se nakonec usnesla na tom, že určovat pořadí nadějných političek by nemělo smysl. "Smyslem této soutěže byla mimo jiné podpora mladých politických talentek a prezentace vzorů pro ženy, které by se chtěly podílet na správě věcí veřejných, takže rozhodovat o tom, která politička je nejnadějnější nám připadalo násilné," vysvětluje Eva M. Hejzlarová, koordinátorka projektu. Porota proto určila prvZleva porotkyně Irena Smetáčková, nadějné političky Jana Nováková a Kateřina Bartošová a módní návrhářka Ivana Follování trojici nejnadějnějších političek. Těmi byly vyhlášeny Kateřina Klasnová, místopředsedkyně lokální politické strany Věci veřejné a zastupitelka na Praze 1, Monika Mackoviková, zastupitelka ve Šternberku a členka Strany zelených, a Lenka Obořilová, zastupitelka ve Vyškově a členka KSČM. 
Političky byly hodnoceny na základě dotazníků, které vyplnily; rozhodující byly pro porotu politická práce, která za danou političkou stojí, to, na jaké pozici je a o co se zasazuje, angažovanost i mimo politické struktury v rámci občanské společnosti, politické hodnoty a vzory a citlivost v otázce rovných příležitostí žen a mužů. "Letošní nultý ročník ještě trpěl několika dětskými neduhy, které ale do příště určitě odstraníme. V budoucnu například plánujeme interaktivnější výběr - kandidátky bychom chtěli prověřovat v živých debatách, které by jednak otestovaly jejich schopnosti a jednak ukázaly alternativu ke stylu politických debat, tak jak probíhají teď. Svou hlavní roli však soutěž rozhodně splnila: upozornila na zajímavé ženské politické osobnosti," uzavírá Eva M. Hejzlarová.

Soutěž  Strana otevřená ženám je podpořena nadací Slovak Czech Women's Fund. Mediálním partnerem je RESPEKT. Ceny do soutěže Strana otevřená ženám věnoval Anopress. Ceny do soutěže Nadějná politička do 35 let věnovaly společnosti British Council, Respekt, IF, OneWomanPress a Fórum 50 %. Prostory zdarma poskytla Národní banka vín, vína pak Stanislav Mádl.

/imgs/logo_scwf_WEB.jpg/imgs/logo_respekt.gif  /imgs/anopress2.gif

Autorka: Eva M. Hejzlarová


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání