www.padesatprocent.cz › Pozvánka na konferenci Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí

Pozvánka na konferenci Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí

Svaz měst a obcí ČR a Fórum 50 % Vás srdečně zvou na konferenci Rovné příležitosti žen a mužů na úrovni měst a obcí. Akce proběhne pod záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.
Konference se uskuteční 22.10.2015 v Kaiserštejnském paláci (Malostranské náměstí 23/37, Praha 1).

Vítáme:

zástupce a zástupkyně měst a obcí,
veřejné správy,
host(k)y z neziskového sektoru
a odbornou veřejnost.

Na akci vystoupí zahraniční hosté a hostky, kteří se podělí o své zkušenosti.

Účast na konferenci je zdarma.

V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 21. října 2015 prostřednictvím on-line registračního formuláře.  Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte Tomáše Poláka (polak[@]smocr.cz, 234 709 712) nebo Mgr. Gabrielu Hůlkovou (234 709 724, 733 182 293, hulkova[@]smocr.cz).

Program: 

9.00 – 9.30 Registrace


9.30 – 10.00 Zahájení konference

Moderace: Eva HYLMAROVÁ

  • František LUKL, předseda Svazu měst a obcí ČR
  • Miluše HORSKÁ, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
  • Jiří DIENSTBIER, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  • Siri Ellen SLETNER, velvyslankyně Norského království v České republice
  • Jana VILDUMETZOVÁ, náměstkyně ministra vnitra České republiky

10.00 – 10.30 Tisková konference


10.00 – 11.15 Prosazování a praktické uplatňování politik rovných příležitostí žen a mužů v České republice a Evropě

Situace v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v Evropské unii

  • Monika LADMANOVÁ, Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví

Strategie v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v České republice

  • Lucia ZACHARIÁŠOVÁ, vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR

Výstupy analýzy zastoupení žen a mužů ve vedení obcí a měst ČR

  • Veronika ŠPRINCOVÁ, analytička, Fórum 50%
  • Rudolfina VOLESKÁ, Svaz měst a obcí ČR

Názory české veřejnosti na participaci žen v politice

  • Marta VOHLÍDALOVÁ, Sociologický ústav Akademie věd ČR

11.15 – 11.30 Přestávka


11.30 – 12.30 Gender mainstreaming a nástroje jeho uplatnění v praxi na úrovni měst a obcí  

Přínosy uplatňování principů rovných příležitostí žen a mužů ve veřejném životě obcí a měst a role národních asociací měst a obcí

  • Marit TOVSEN, Norská asociace měst, obcí a regionů (KS)

Gender mainstreaming a jeho praktické využití na místní úrovni (zapojení veřejnosti, genderové rozpočtování, plánování veřejného prostoru)

  • Monika McGARRELL KLIMENTOVÁ, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (tbc)

Evropská charta rovných zapojení žen a mužů na místní úrovni – užitečný nástroj pro implementace principů rovných příležitostí

  • Květa HALANOVÁ, členka Předsednictva Svazu, předsedkyně Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti

Diskuse

12.30 – 13.15 Oběd


13.15 – 14.00 Příklady dobré praxe z evropských zemí

Praktická implementace gender mainstreamingu v Norsku

  • Helene H. KNUDSEN, radní města Kristiansand (Norsko)

Příklad dobré praxe města Vídeň (tbc)

Gender mainstreaming a trh práce

  • Anna KLIMÁČKOVÁ, Národné centrum pre rovnost príležitostí

Diskuse

14.00 – 15.00 Zkušenosti samospráv z České republiky

Proč a jak uplatňovat gender mainstreaming ve veřejných službách

  • Zdeněk KADLEC, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • Ivana HANÁKOVÁ KOSOUROVÁ, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zkušenosti s přijetím Evropské charty pro rovnost žen a mužů v místním životě

  • Ing. Vladislav GERHARD, tajemník ÚMČ Praha 18

Zapojování veřejnosti jako nástroj pro uplatňování principu rovných příležitostí na místní úrovni

  • Petra DOBIÁŠOVÁ, Fórum 50 %
  • Šárka SLAVÍKOVÁ-KLÍMOVÁ, radní města Mníšek pod Brdy

Představení toolkitu pro implementaci principů rovných příležitostí žen a mužů na místní úrovni

  • Petra DOBIÁŠOVÁ, Fórum 50 %

Diskuse

15.00 – 15.15 Přestávka


15.15 – 16.30 Diskusní panel: Gender mainstreaming jako příležitost pro rozvoj měst a obcí

Moderace: Eva HYLMAROVÁ

  • Květa HALANOVÁ, členka Předsednictva Svazu, předsedkyně Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti  
  • Zdeněk KADLEC, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
  • Martina MACUROVÁ, Centrum pro komunitní práci střední Čechy
  • Petr PAVLÍK, předseda Výboru pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
  • Petra DOBIÁŠOVÁ, Fórum 50%
  • Marit TOVSEN, Norská asociace měst, obcí a regionů (KS)
  • Monika LADMANOVÁ, Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví

Diskuse

16.30 – 16.45 Závěrečné zhodnocení konference

  • Květa HALANOVÁ, členka Předsednictva Svazu, předsedkyně Pracovní skupiny Svazu pro rovné příležitosti

Program ke stažení


Konference proběhne v rámci projektu Ženy a muži v rovnováze, podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

logo_urad_vlady.pngProjekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!