www.padesatprocent.cz › Tisková zpráva ČŽL ke Dni rovnosti žen a mužů

Tisková zpráva ČŽL ke Dni rovnosti žen a mužů


Již šestým rokem se 19. červen slaví jako Den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je vyjádřit respekt k genderové rovnosti a informovat širokou veřejnost o této problematice. I letos proběhne řada zajímavých akcí, které mají upozornit na přetrvávající nerovnosti ve společnosti a informovat o možnostech jejich řešení.

Již šestým rokem se 19. červen slaví jako Den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je vyjádřit respekt k genderové rovnosti a informovat širokou veřejnost o této problematice. I letos proběhne řada zajímavých akcí, které mají upozornit na přetrvávající nerovnosti ve společnosti a informovat o možnostech jejich řešení.

K oslavám se připojuje i Česká ženská lobby, síť 23 nevládních organizací, která hájí práva žen v České republice. Prostřednictvím chystaných akcí chce poukázat na 4 oblasti, které v současné době považuje z hlediska rovnosti žen a mužů za nejzávažnější. Jedná se o slaďování práce a rodiny, zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, porodnictví a postavení migrantek v české společnosti. „Vzhledem ke svému poslání si ČŽL vytkla za cíl upozornit zejména na ty problémy, na které ve svém životě naráží ženy, ačkoli si plně uvědomuje, že i muži často čelí nerovnostem založeným na genderu např. pokud jde o přidělování dětí do porozvodové péče,“ řekla Jana Smiggels Kavková, místopředsedkyně ČŽL.

Mezi nejzávažnější problémy v oblasti slaďování práce a rodiny patří nekoncepčnost a nesrozumitelnost systému rodinné politiky a jeho časté změny. Rodiny s dětmi narážejí na nedostupnost zařízení a služeb péče o děti do 3 let věku, nedostatečnou kapacitu zařízení péče pro děti nad 3 roky a nedostatek flexibilních forem práce. Problematický je i souběh rodičovské dovolené a práce u stejného zaměstnavatele či neexistence otcovské dovolené.

Zastoupení žen v politice a v rozhodovacích procesech je dlouhodobě nízké. V Poslanecké sněmovně zasedá 22 % žen, v Senátu 18,5 %, ve vládě nenajdeme ženu žádnou. Situace je lepší na komunální úrovni, nicméně platí, že čím větší obec, tím méně žen v jejím vedení. Stále více se ukazuje, že největší bariérou pro vstup žen do politiky jsou samotné politické strany, které (až na výjimky) umisťují ženy na nevolitelná místa kandidátek. Zcela chybí podpůrná opatření, která by zvýšila počet žen v politice, jako jsou např. kvóty, ale i vzdělávací aktivity pro političky, mentoring, kampaně atd.

Neuspokojivá je i situace v porodnictví. Dochází k nerespektování práva žen na autonomní rozhodování o svém těle (narušení zásady informovaného souhlasu či nemožnost mít při porodu zdravotníka podle své volby) i zanedbávání psychosociálního aspektu péče na úkor přecenění role technologie a rutinních postupů. Trvale stoupá počet intervencí, především císařských řezů, při současném zvýšení mrtvorozenosti a perinatální úmrtnosti. Chybí strategie péče u normálního (tj. fyziologicky probíhajícího) porodu.

Poslední, avšak neméně důležitou oblastí, je postavení migrantek. Na trhu práce migrantky čelí zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů, nedostatečné ochraně jejich pracovních práv a vícečetné diskriminaci (na základě genderu, etnicity, věku atd.). Migrantky rovněž čelí značně komplikované situaci v době těhotenství a mateřství. V případě, že mají podnikatelská víza, přestává být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou jejich pobyt v ČR legální. Pokud jsou zaměstnané, nevztahuje se na ně ochranná lhůta. Rovněž mají spolu se svými novorozenými dětmi omezený přístup k lékařské péči a veřejnému zdravotnímu pojištění.

Je zřejmé, že rovnosti žen a mužů dosaženo nebylo a je co dohánět. Česká ženská lobby věří, že plánované akce přispějí ke zviditelnění problematiky genderové rovnosti a rozpoutají širší společenskou diskuzi o nastíněných tématech.

Plánované akce

Happening NESEHNUTÍ a České ženské lobby „Máme stejné šance?“, Brno, Náměstí svobody, 17. 6. 10:00 – 16:30

Happening České ženské lobby „Máme stejné šance?“, Praha, Letenské sady (dětská hřiště u tenisových kurtů), 17. 6. 16:00 – 19:00

  • v Praze i v Brně na vás čeká závodní dráha s několika stanovišti symbolizujícími oblasti, ve kterých přetrvávají nerovnosti mezi ženami a muži
  • nenáročnou a zábavnou formou si vyzkoušíte, jaké to je být ženou a mužem
  • pro všechny, kdo běh absolvují, je připraven malý dárek

Noviny “Půl na půl”, 17.6. Brno, 19.6. Olomouc, 20.6. Praha a Poděbrady

  • každoročně vydává Gender Studies, o.p.s.

Informační stánek Gender Studies, o.p.s., Praha, Karlovo náměstí, 20. 6. 9.00 – 18.00 , 17.6. Brno, 19.6. Olomouc, 20.6. Poděbrady

  • letáky s informacemi, zejména k problematice slaďování osobního a pracovního života,
  • základní poradenství. 

Pojďte s námi na Sněžku!, Prostor pro rodinu, 18.6.2011, 9:30-:00

  • těhotenská stezka je otevřena jen jednou za rok
  • letos bude informovat i o mužském pohledu na porod a těhotenství

Celá TZ ke stažení.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!