www.padesatprocent.cz › Sítě neziskových organizací

Sítě neziskových organizací

Co jsou sítě neziskových organizací a zastřešující organizace?

Vytvoření sítí neboli zastřešujících organizací je způsob formalizované, dlouhodobé spolupráce vzájemně nezávislých neziskových organizací. Tato forma spolupráce umožňuje společné vyjednávání s veřejnou správou, zvýšení průhlednosti, vytvoření společné strategie, společné řešení problémů. Někdy se tento způsob spolupráce nazývá "střecha".

Obecně vznikají zastřešující organizace buď tzv. oborové, což znamená, že se spojují NNO zabývající se podobnou tematikou nebo regionální, kdy se spojí NNO působící v určité oblasti.

Proč jsou zastřešující organizace přínosné?

 • Umožňují zvýšit vliv neziskových organizací
 • Usnadňují vyjednávání s veřejnou správou - lobbování, jednání, prosazování konkrétní legislativy
 • Umožňují zúčastněným organizacím diskutovat o společných problémech a vyměňovat si zkušenosti
 • Usnadňují partnerství na úrovni Evropské unie
 • Umožňují zapojení do mezinárodních zastřešujících organizací - čerpat ze zahraničních zkušeností a "know-how", - navázat kontakty se zahraničními partnery, usnadňují spolupráci se zahraničními grantovými agenturami
 • Rozvoj dané problematiky
 • Umožňují koordinovat aktivity
  Umožňují navazování kontaktů mezi jednotlivými NNO
 • Poskytují vzdělávání zaměstnancům NNO
 • Zajišťují PR neziskovým organizacím směrem k veřejnosti

Vznik zastřešujících organizací je trendem v EU a hodně se o něm hovoří i v ČR. Na úrovni EU je nejvýznamnější ženskou zastřešující organizací Evropská ženská lobby (www.womenlobby.org), která je součástí velké platformy evropských zastřešujících NNO působících v sociální oblasti Social platform (www.socialplatform.org).

Další informace je možno nalézt na:
Frič, Pavol (2000), Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. Praha: Agnes.
Frič, Pavol (2000), Strategie rozvoje neziskového sektoru. Praha: Fórum dárců.

Zdroj:
časopis Grantis 12/2005, "Střechy v neziskovém sektoru" Terezy Pokorné.
Zahradníčková, Jana. (2005) Oborové sítě v občanském sektoru v ČR. Diplomová práce.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!