www.padesatprocent.cz › Schopných a kvalifikovaných žen je v ČR dostatek

Schopných a kvalifikovaných žen je v ČR dostatek

Na tiskové konferenci jsme dnes oficiálně představili naši novou "Databázi expertek". Proč a jak databáze vznikla se můžete dočíst v tiskové zprávě.

Na dnešní tiskové konferenci pořádané Fórem 50 %, o.p.s. byla představena webová aplikace, tzv. „Databáze expertek“. Shromažďuje jména a stručné životopisy odbornic či významných žen v 19 různých oblastech (školství, zdravotnictví, doprava, bezpečnostní složky, životní prostředí atd.). Databáze je volně přístupná zde: https://padesatprocent.cz/cz/nase-aktivity/databaze-expertek

„V České republice přetrvává nedostatečné zastoupení žen v politice (průměrně 20 %) a v rozhodovacích pozicích obecně (v představenstvech 100 největších českých firem pouhých 7,5 %). Databáze je reakcí na častý argument (nejen) politických stran, že nízké zastoupení žen na vrcholových pozicích je způsobeno nedostatkem schopných a kvalifikovaných žen. Naše databáze ilustruje, že šikovné ženy lze najít ve všech odvětvích, stačí hledat,“ říká ředitelka Fóra 50 %, Jana Smiggels Kavková.

Vrcholová manažerka Petra Janíčková, ředitelka Britské obchodní komory, k tomu dodává: „Ženy naráží na celou řadu očividných i skrytých bariér, které muži řešit nemusí. Aby se současný neuspokojivý stav změnil, je potřeba přistoupit ke konkrétním opatřením. Jednou z cest je zviditelňování žen např. prostřednictvím této databáze, jejich aktivní oslovování, naprosto zásadní jsou flexibilní úvazky. Jako velmi prospěšné se ukazují také mentoringové programy, ale pokud má dojít ke skutečné změně, je načase začít se bavit i o u nás zavrhovaných kvótách“, doplňuje Janíčková.

Databáze má pomoci zviditelnit ženy-expertky napříč obory. Zároveň slouží jako určitá „zásobárna“ odbornic, které se mohou fundovaně vyjadřovat ke konkrétním tématům (ať již v médiích či např. na odborných konferencích) a teoreticky by mohly zastávat funkce v různých poradních a expertních orgánech či přímo v politice.

Společnost tvoří muži i ženy, proto by o její budoucnosti a směřování měli rozhodovat společně. Díky odlišné životní zkušenosti a odlišným potřebám nahlíží ženy některé problémy z jiného úhlu pohledu. Je potřeba, aby zaznívaly i jejich názory. Česká realita je však jiná, rozhodovací pozice jsou obsazeny takřka výhradně muži,“ uvedla Smiggels Kavková. Nejedná se jen o donedávna celomužskou vládu, ale i její poradní orgány. Například v rámci NERVu nenajdeme jedinou ženu, i v dalších radách jsou ženy zastoupeny pouze sporadicky. Fórum 50 % na tento jev opakovaně upozorňuje a prostřednictvím otevřených dopisů vyzývá premiéra k nápravě, naposledy v souvislosti s obsazením Národní rozpočtové rady, které je stále otevřené.

Další informace:

https://padesatprocent.cz/cz/nase-aktivity/databaze-expertek

Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %, o.p.s., kavkova@padesatprocent.cz , 774 411 151


Sdílejte s přáteliTisková konference - představení Databáze expertek   (fotek: 9)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání