www.padesatprocent.cz › Rozhovory s kandidátkami do Senátu: Milada Emmerová

Rozhovory s kandidátkami do Senátu: Milada Emmerová

Sérii rozhovorů rozšiřujeme i o rozhovory s kandidátkami do Senátu. Začínáme kandidátkou ČSSD, doc.MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., poslankyní, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku PS PČR a bývalou ministryní zdravotnictví.

Proč jste se rozhodla kandidovat?

Do Senátu jsem byla navržena KV ČSSD Plzeňského kraje s tím, že jako lékařka a bývalá ministryně zdravotnictví bych mohla uspět v obhajování přiměřené sítě nemocnic v našem kraji. Členství v Senátu bych přijala s povděkem s tím, že je má lepší složení z několika aspektů: má tam zatím převahu levice a její názory v diskuzích o přijímaných zákonech jsou mi blízké. Ráda jich využívám ve Sněmovně při diskuzi o vrácených zákonech. Senát skutečně slouží jako pojistka.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s politikou a co považujete za svůj největší úspěch?

V tzv. vysoké politice se pohybuji od roku 1996, kdy jsem poprvé vstoupila do parlamentu. Zaznamenala jsem celou řadu úspěchů, i když cesta za nimi byla zpravidla "trnitá". Největším úspěchem bylo prosazení další výstavby fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, což se mi podařilo cestou písemné interpelace na pana ministra Stráského a následným hlasováním ve Sněmovně v r. 1997. Za úspěch také považuji přijetí "koncepce zdravotnictví" vládou Jiřího Paroubka, kterou jsem předložila v červenci 2005. V tomto ohledu jsem byla první v porevoluční době a zatím jediná.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle, které chcete v následujícím volebním období prosadit?

Mým hlavním cílem je udržet dostupnost zdravotní péče v Plzeňském kraji a dále pak spolupráce se seniory v zájmu zajišťování jejich důstojného života, tj. nejen po stránce materiální....

Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky?

Zastoupení žen v politice je nekonstantní a jejich umístění na kandidátce zpravidla není na volitelném místě. Jejich zásluhy v politické funkci nejsou vždy doceňovány a tak nejsou zvažovány při příštím sestavování kandidátky. Ženy politiku více polidšťují a zastávají názory více než poloviny našich obyvatel. Uplatňují spousty zkušeností jak kolem výchovy a vzdělávání dětí, stejně jako kolem péče o seniory, dobrovolníky apod. Tvoří významnou profesní skupinu ve zdravotnictví. Mají tedy lepší představy o fungování sociálního státu. Mají vybranější vyjadřování a dbají o dodržování etických zásad.

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru? Proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít?

Kvóty bych nepreferovala, stačilo by dodržování spravedlnosti v rozhodováních o budoucích kandidátech a kandidátkách.

Myslíte si, že jsou i jiné možnosti ke zvýšení participace žen v politice? Jaké? Upřednostňujete některou Vy osobně?

Možná, že by pomohl jakýsi anonymní nezávislý průzkum mezi členy té které politické strany. Pomocí je i počet preferenčních hlasů ve volbách předchozích...

Děkujeme za rozhovor.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání