www.padesatprocent.cz › Rozhovory s kandidátkami do krajských zastupitelstev: Ludmila Bubeníková

Rozhovory s kandidátkami do krajských zastupitelstev: Ludmila Bubeníková

Starostka obce Velká Polom a poslankyně, Ing. Ludmila Bubeníková, kandiduje za hnutí Starostové a nezávislí v Moravskoslezském kraji.

Proč jste se rozhodla kandidovat?

Naše Hnutí STAN bylo úspěšné i ve volbách parlamentních a samozřejmě i komunálních, kde získali naši kandidáti hodně mandátů, a tak je zcela pochopitelné, že chceme ovlivňovat i dění na krajské úrovni. Já jsem předsedkyní krajské organizace STAN v Moravskoslezském kraji a naši starostové jsou zastoupení na krajské kandidátce asi z jedné třetiny. Logicky jsem mezi nimi.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s politikou a co považujete za svůj největší úspěch?

Na komunální úrovni pracuji cca 18 let, ve funkci starostky 10 let, tedy třetí volební období. V této oblasti jsem hrdá na to, že se nám zásadním způsobem podařilo změnit tvář naší obce a v maximálně míře využít různých dotačních možností, taktéž i z evropských fondů. Díky nim máme novou mateřskou školku, rekonstruovanou základní školu, vybudované zázemí pro sportovce a nové víceúčelové hřiště. Naše obec je v této oblasti velmi úspěšná.
V poslanecké lavici sedím dva roky a za jeden z největších úspěchů našeho klubu TOP 09 a Starostové považuji schválení nového rozpočtového určení daní, které představuje odstranění diskriminace malých obcí v oblasti přerozdělování daní.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle, které chcete v následujícím volebním období prosadit?

Prosadit racionální hospodaření kraje a řešit základní problémy v oblasti zdravotnictví a dopravy. Taktéž otázce zaměstnanosti je třeba věnovat maximální pozornost. A také vědě, výzkumu a vzdělanosti. Využít schopností našich lidí v maximální míře. Z našeho kraje postupně vytvořit kraj, kde budeme chtít žít i zítra!

Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky?

Je nás málo a je to škoda. Ženy vnášejí do jednání klid, rozvahu a slušnost. Stačí se podívat na některé „hrátky ve sněmovně“ – předvádějí se pouze muži, ženy nemají potřebu se zapojovat do divokých diskusí a slovních přestřelek. Myslím, že umějí lépe i vyjednávat, schází jim totiž ješitnost a jsou schopny uvažovat reálně a jde jim o podstatu problému, ne o vlastní ego.

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru? Proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít?

Nemám na to vyhraněný názor: na jednu stranu nemůžete někoho nutit, aby se začal angažovat (vím, jak je složité poskládat kandidátku na komunální úrovni – někteří lidé nechtějí ani slyšet). Díkybohu na naší kandidátce mají ženy zastoupení velmi slušné. Na druhou stranu by to přinutilo mužské protějšky trochu ustoupit a se ženami počítat. Mám jen obavy, že v některých stranách by první polovinu obsadili muži a na ženy by zůstalo nevolitelné pořadí.

Myslíte si, že jsou i jiné možnosti ke zvýšení participace žen v politice? Jaké? Upřednostňujete některou Vy osobně?

Moc se nad tím nezamýšlím. Troufnu si však říct, jaké charakterové vlastnosti má mít žena, která se chce aktivně zapojit do politiky na jakékoliv úrovni. Musí to být odvážná, statečná bojovnice, která se nesmí nechat odradit. Důležitý je smysl pro humor a schopnost dělat si legraci i ze sebe sama (tudíž nebrat se příliš vážně, to pak stačí málo a je po náladě). K tomu patří samozřejmě schopnost empatie, přirozená inteligence a zkušenosti – ať už z oblasti financování, podnikání, veřejného sektoru apod. Muži, když mají před sebou protějšek, který pragmaticky uvažuje a nenechá se svést z cesty, zaujmou zcela jinou pozici a takováto ženská osobnost budí respekt. Jednám docela často s majiteli či zaměstnanci stavebních firem, řeším technické záležitosti a jiné problémy se stavbami související. Muži mají rádi pragmatismus, věcnost a konkrétnost. V tomto případě jsme jim rovnocenným partnerem, ocení to a váží si nás. Žádné podrazy, rovný postoj a jednání tzv. „na rovinu“. To je můj přístup a zkušenost je taková, že se z našich obchodních přátel stávají přátelé skuteční, se kterými se vždy ráda potkávám i při jiných příležitostech. A oni se mnou. Myslím, že tak by to mělo být.

Děkujeme za rozhovor.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen