www.padesatprocent.cz › Rozhovory o ženách v politice: Petra Ali Doláková

Rozhovory o ženách v politice: Petra Ali Doláková


Další z rozhovorů o ženách v politice nám poskytla právnička a členka správní rady Fóra 50 %, Petra Ali Doláková.

Petra Ali Doláková

Vystudovala Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje pro Ministerstvo zahraničních věcí jako diplomatka zaměřující se na oblast lidských práv a zastupování ČR v OSN, momentálně je na rodičovské dovolené. Je také členkou správní rady Fóra 50 % a předsedkyní správní rady Porodního domu U čápa.


Považujete zastoupení žen v politice za významné téma pro českou politickou scénu nebo za okrajovou záležitost? Proč?

Zastoupení žen v politice je zásadní otázka, protože ovlivňuje způsob vedení politického dialogu i témata, o kterých se jedná, a priority, na které jdou peníze.


Jaký je váš názor na současné zastoupení žen a mužů v české politice? (jaké jsou příčiny, srovnání s minulostí, s ostatními evropskými zeměmi,…)


Současné zastoupení žen je naprosto nedostačující, je výsledkem genderových stereotypů ve společnosti.


Jaký by byl podle vás ideální stav účasti žen na politice?

50 % a to na všech úrovních a ve všech oblastech

Myslíte si, že by větší zastoupení žen mohlo nějak ovlivnit podobu politické scény a pokud ano, v čem? Mělo by to podle vašeho názoru i nějaký dopad na českou společnost?

Ano, zlepšila by se politická kultura, snížila by se korupce a více by se diskutovalo o věcných argumentech a méně o bonmottech. Také česká společnost by se pak lépe zbavovala genderových stereotypů a obecně bychom se měli lépe, protože by byly lépe zohledněny specifické zájmy poloviny obyvatel.


Jaký je váš názor na zavádění kvót pro ženy? Proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít? (Zda na kandidátních listinách, kolik procent, atd.)


Jsem pro, protože kvoty jako dočasná pozitivní opatření jsou prokazatelně efektivním způsobem boje s genderovými stereotypy. Jsem pro 30% kvóty na kandidátních listinách systémem zipu, ale podpořila bych i kvóty na počet žen ve sněmovně či senátu.


Některé politické strany si kvóty stanovily dobrovolně, ale nedaří se je vždy  naplňovat. Považujete  kvóty za dostačující opatření?

Už to, že dobrovolné kvoty se nenaplnují, ukazuje, že nestačí. Kvóty by měly být povinné a musejí být doplněny dalšími opatřeními, programy, systematickou prezentační strategií, vytvářením platforem apod.


Máte nějaké připomínky, něco, co byste chtěla dodat?

Česká republika se zavázala potírat historicky podmíněné nerovnosti žen a mužů přijetím závazků z Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. V souladu s tímto závazným dokumentem, který má sílu srovnatelnou s ústavními zákony, jsme se zavázali přijímat i dočasná pozitivní opatření k odstranění nerovností. Dosud jsme ale žádná nepřijali a tím vláda neplní své povinnosti z této úmluvy. Tím také výrazně poškozuje obraz naší země v zahraničí.

Děkujeme za rozhovor


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!