www.padesatprocent.cz › Rozhovor se Zuzanou Kailovou

Rozhovor se Zuzanou Kailovou

Další členkou Klubu političek, která nám poskytla rozhovor, je Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora v Ústí nad Labem.
zuzana_kailova.jpg

Bc. Zuzana Kailová

Náměstkyně primátora v Ústí nad Labem, členka ČSSD. 

 

 

Motivace:

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?

Možná podvědomě už na střední škole, zajímala jsem se o všechno, co s politikou souvisí, četla jsem noviny, sledovala zprávy, diskutovala s učiteli a s rodiči. Do sociální demokracie jsem vstoupila před 10 lety, to mi bylo 25 let. Byla jsem po mateřské dovolené a měla potřebu něco změnit, vyjádřit svůj názor. V roce 2002 jsem byla zvolena do zastupitelstva centrálního městského obvodu a v roce 2006 do zastupitelstva města Ústí n /L. Od roku 2008 jsem náměstkyní primátora.

Jaké jsou vaše politické ambice?

Politik či politička  by měli mít reálné cíle a zejména by neměli zapomínat na to, že politika je služba lidem. Chci být lidem ve městě Ústí nad Labem užitečná. To voliči rozdávají karty a věřím, že  letošní rok v podzimních komunálních a senátních volbách bude úspěšný i pro ženy političky. Těch  aktivních žen je v našem městě stále málo.

Co Vám politika dává/bere (v profesním i v osobním životě)?

Jsem rozvedená a žiji s dcerou již 12 let sama. Neznám ten pocit, že by mne partner podporoval a dělal zázemí. Možná, ale můžu být příkladem pro ženy samoživitelky a ukázat jim, že i žena po rozvodu může dělat kariéru. A to, že se o vše starám sama, je leckdy výhodou a také dobrou průpravou do politiky.

To, co mi politika bere je mé soukromí. Lidé mne poznávají na ulici a neustále se mnou chtějí řešit to, co je trápí a tíží. A to i moji přátelé, se kterými jdu občas posedět. Někdy si připadám spíše jako ombudsmanka, ale vždy se snažím naslouchat a  když to jde, tak i pomoci. Vlastně jsem v práci neustále.

A co mi moje práce dává? Zejména uspokojení z dobře vykonané práce a také z toho, že moje vize a myšlenky nabývají zhmotnění. Ráda se setkávám s lidmi, diskutuji a ptám se na jejich názory. To je to, co mi dává energii. Zpětná vazba od občanů a voličů je to nejdůležitější v životě politika.

Co byste poradila potenciálním a začínajícím političkám - na co by se měly připravit a co by je nemělo odradit?

Ženy se nesmí bát vstoupit do politické strany a následně do politiky, mají stejné předpoklady jako muži. Je to občas drsné prostředí, ale pokud má žena vizi a zdravé osobní přesvědčení, je dobré se angažovat. Ženské myšlení v politice je jiné než mužské a vše by mělo být v rovnováze, takže i poměr žen a mužů. Vždyť na centrální úrovni je v parlamentu stále málo žen a politika podle toho také vypadá. Ale spíše bych apelovala na ženy samotné, aby byly více aktivní. Pak se i jim bude ve městech a v naší zemi lépe žít. Např. taková dlažba na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, po které se nedá přejít na podpatcích, je názornou ukázkou toho, že ženy u nás ve vedení města chybí.


Politický program:

Jaká jsou témata a problémy, kterými se v politické práci zabýváte, proč jste si je zvolila a jakých cílů/změn v nich chcete dosáhnout?

Mám na starosti ve městě Ústí nad Labem hned  několik oblastí.  Životní prostředí, sport, kulturu, sociální věci, školství, cestovních ruch a majetkové záležitosti. Jsou to kompetence vyplývající z koaliční smlouvy, kterou po komun. volbách v roce 2006 politické strany v UL uzavřely a které připadají náměstkovi primátora za sociální demokracii. Tyto kompetence jsou mi víceméně blízké a netrvalo mi dlouho se v nich zorientovat. Několik let jsem pracovala v sociální oblasti v neziskové organizaci a také problém životního prostředí sleduji již delší dobu a snažím se žít ekologicky.

Čeho bych chtěla dosáhnout? Zejména toho, aby byli občané našeho města aktivněji zapojeni do problémů, které řešíme. Aby bylo i na nich, jakých směrem se město bude v budoucnosti ubírat a jejich hlasy vyslyšeny. Dále bych chtěla zlepšit komunikaci mezi občanem a úředníkem.

A co bych chtěla prosadit přímo v našem městě? Dle  mého názoru by to chtělo méně betonu a více obyčejných věcí pro lidi, Ústečany. Vždyť komunální politika není jen o megalomanských projektech, ale i o tom,  kolik je v parcích laviček, o opravených chodnících a příjemné atmosféře města. Moje politika je lidská. Více myslím na rodiny s dětmi, na seniory a na ty, kteří zde žijí a tráví svůj volný čas. Chybí zde místa ve školkách, v domovech pro seniory, chtělo by to více hřišť a kvalitních odpočinkových míst.

Co považujete za dosavadní největší úspěchy svého angažmá v  politice?

Asi největším úspěchem bylo, že mne ČSSD v Ústí nad Labem v roce 2006 nominovala do komunálních voleb na druhém místě kandidátky a poté jsem byla zvolena na pozici náměstkyně primátora města Ústí nad Labem. A také i to, že díky mé pozici náměstkyně, mohu postupně naplňovat volební program a  témata,  které zpříjemní život zejména rodinám s dětmi, seniorům a těm, kteří zde žijí a tráví svůj volný čas.


Politická situace v ČR:

Jak vnímáte současný stav české politiky?

Vnímám ho velmi smutně. Mnozí politici ovládli a ovládají politickou scénu bez jakékoli zpětné vazby od voličů a voliček. Politika se stala záležitostí vulgárního vyřizování účtů a to je špatně. Snad více žen, které v těchto parlamentních volbách byly zvoleny, pomůže politiku zlidštit.

Domníváte se, že je v ČR  dostatečné zastoupení žen v politice?

Není. Jen se podívejte na mé rodné město. V Ústí nad Labem žije dle statistik více žen než mužů a v jedenáctičlenné radě města jsem jediná žena.

V případě, že ne, jakými způsoby podle vás lze tuto situaci změnit?

Jsem přesvědčena, že nastartovat trend „více žen do politiky“ mohou jen kvóty. Čekat na to, až se ženy „proboxují“ na přední místa v politice je utopie. Ne všechny ženy mají dostatek času na to,  vysedávat na schůzích, objíždět konference a lobovat za svou osobu. Je potřeba jim podat pomocnou ruku. Stačí jen v začátku, dočasně. Věřím, že naše společnost k tomu dojde. Jako k tomu došly jiné evropské státy.


Rovné příležitosti žen a mužů:

Co pro Vás osobně znamená politika rovných příležitostí žen a mužů a její uplatňování v praxi a jak byste její potřebnost vysvětlila voličstvu?

V naši zemi žijí muži a ženy a to v rovnoměrném zastoupení. Proto bychom měli mít rovné zastoupení i politice.  Alfa a omega celého problému je  rovnováha. Je to slovo, které je potřeba neustále opakovat. Nedá se přeci dlouhodobě fungovat ani v mrazu a ani na poušti, ale při optimální teplotě (někde uprostřed) je to už daleko příjemnější.

Co Vy konkrétně děláte v této oblasti ve vašem městě a regionu, ve vaší politické straně apod.?

Obhajuji ženy, jejich pohled na svět, jejich nutnost zapojení do politického života. Snažím se na konkrétních případech vysvětlit ostatním kolegům, že i ženy mají v politice místo. Že se ženy neangažují proto, aby je ohrozily, ale aby vyvážily politiku svými názory, vlastnostmi a schopnostmi. Dále promlouvám k samotným ženám a vyzývám je, aby do politiky vstoupily, aby nemlčely, aby byly aktivnější.

A jakých změn chcete dosáhnout?

Jsem přesvědčená, že prostřednictvím žen může být politika lidštější a vstřícnější.

Domníváte se, že je vaše politická strana více "otevřená ženám" než ostatní strany a proč?

ČSSD má ve stanovách dáno, že jedna z místopředsedkyň strany musí být žena.Realita je ovšem taková, že ženu stále ve vedení nemáme. Není to priorita vedení strany a to mě mrzí. Jinak z mé osobní zkušenosti vím, že ženy v ČSSD mají šanci prosadit se, a že strana otevřená ženám je. Ovšem, dle mého názoru, se málo žen chce v politice angažovat a realizovat. A pak na kandidátkách převládají muži.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!