www.padesatprocent.cz › Rovné zastoupení? Ani zdaleka.

Rovné zastoupení? Ani zdaleka.


V rámci projektu "Týká se to i tebe" uskutečnili studenti SŠ analýzu kandidátních listin v Moravskoslezském kraji. Přečtěte si tiskovou zprávu shrnující výstupy z analýzy.

Tisková zpráva: Rovné zastoupení? Ani zdaleka.


Zastoupení žen na kandidátkách jednotlivých stran v Moravskoslezském kraji je v průměru jen 27 %. Toto číslo pouze potvrzuje fakt, že politika je stále vnímána spíše jako mužské řemeslo a politické strany potenciál žen nevnímají. Jedinou šanci na změnu představují preferenční hlasy.


Z analýzy kandidátních listin všech politických stran a uskupení, které se letošních krajských voleb zúčastní, lze vypozorovat jednoznačný trend – ženy se v nich objevují málo a na neperspektivních pozicích. Jejich šance zasednout v krajském zastupitelstvu je tedy malá.

Celkem se o hlasy voličů bude ucházet 1199 kandidátů, žen je z toho pouze necelých 27 %, tedy 327. Jejich pozice na kandidátce je většinou hluboko v propadlišti jmen, co se týče první desítky kandidátů, jsou v ní průměrně dvě až tři ženy.

Situace je ale podobná ve všech krajích republiky, Moravskoslezský kraj se pohybuje jeden procentní bod pod celorepublikovým průměrem, který činí 28 %. Nejvíce žen vyslali do voleb v našem kraji i v celé republice Národní socialisté – LEV 21, v Moravskoslezském kraji činí tento podíl 41 %.

„Sama jsem si vyzkoušela, jak nelehká je situace pro ženy, které kromě své práce vychovávají děti a navíc se chtějí veřejně zapojit do nějaké činnosti. Je pravda, že mladá generace už vnímá roli rodiny rovnoprávněji a tatínkové se aktivně zapojují do chodu domácnosti a péče o děti, ale pokroky jsou pomalé. A protože politika zůstává stále hlavně mužskou záležitostí, mnohé ženy to odrazuje - nejsou od přírody patřičně agresivní, soutěživé, dominantní, nemají čas vysedávat do pozdních hodin na schůzích a pokud necítí doma dostatečnou podporu, dávají přednost rodině“,
myslí si náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková, která se v politice pohybuje už 18 let.

V zastupitelstvu Moravskoslezského kraje aktuálně zasedá 80 % mužů. Vzhledem k výše zmíněným faktům není pravděpodobné, že by se situace po krajských volbách zlepšila. Jedinou možností voličů a voliček, jak zastoupení žen v krajské politice ovlivnit, je využít preferenčních hlasů. Ty mohou vynést ženy ze spodních pozic až na přední místa, stejně jako se to povedlo v parlamentních volbách – ze 44 poslankyň jich bylo 14 zvoleno právě díky preferenčním hlasům.

Analýzu kandidátních listin zpracovali studenti Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Týká se to i tebe“, který podpořil Nadační fond Hyundai.

Autor: Martin Vérteši
Kontakt: Marcela Adamusová, koordinátorka projektu, forum@padesatprocent.cz, 739 333 730

kopie-logo-nadacni-fond-hyundai.png


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání