www.padesatprocent.cz › Proč chybí ženy v komunální politice?

Proč chybí ženy v komunální politice?

Od minulého víkendu víme, kdo bude následující čtyři roky rozhodovat v zastupitelstvech měst a obcí. A víme také, že žen je mezi zastupiteli a zastupitelkami jen necelých 30 %. Proč tomu tak je? Jaké to má negativa? To se dozvíte v následujícím článku.

Komunální politika dlouho vyvolávala naději, že alespoň na jedné úrovni české politiky se brzy dočkáme vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů. Ve volbách od poloviny 90. let 20. století zhruba do poloviny nultých let století 21. se podíl zastupitelek zvyšoval v řádu jednotek procentních bodů. Od voleb v roce 2010 však tempo nárůstu zpomaluje a rozdíl mezi podílem zvolených žen v letošních volbách a ve volbách v roce 2018 činí již jen jeden procentní bod.

Zdá se tedy, že narážíme na určitý strop, kdy přetrvávající bariéry neumožňují ženám se do politického života rovnocenně zapojit. A to ani v místě svého bydliště. Před dvěma lety jsme mapovali bariéry a potřeby žen právě v komunální politice a praktické tipy, jak situaci zlepšit, jsme shrnuli v praktické příručce s názvem Kvůli tomu, že potřebuji mít čistou lednici, přeci neopustím svůj ideál změnit svět. Tipy, jak podpořit ženy v politických stranách na komunální úrovni.

Problém je v české i zahraniční literatuře (jak odborné, tak popularizační) dobře popsaný. A známá jsou i opatření, jak situaci zlepšit a ženám vytvořit vhodné podmínky pro výkon politické funkce. Je tedy na politických stranách a hnutích, jak se k tématu postaví a zda se rozhodnou konkrétními kroky pokrok v této oblasti uspíšit. Ať již ve svých řadách nebo na celospolečenské úrovni.

Česká republika opět prochází krizovým obdobím a jak ukázala finanční krize i pandemie COVIDu-19, dopady na ženy a muže se mohou lišit. Navíc čelíme i výzvám spojeným s migrací způsobené konfliktem na Ukrajině. Abychom situaci zvládli, je zcela zásadní, aby se na rozhodovaní podíleli jak muži, tak ženy.

Článek a video vznikly v rámci projektu "Spoluprací k úspěchu – Podpora zapojení žen do komunální politiky" financovaného z Operačního programu Zaměstnanost reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011610.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!