www.padesatprocent.cz › Chcete 50 % mužů v politice? Kroužkujte ženy!

Chcete 50 % mužů v politice? Kroužkujte ženy!

Dnes ve 14:00 zahájí Fórum 50 % happening u Salesiánského střediska mládeže v Praze - Kobylisích. Touto akcí u volební místnosti, do níž přijde vhodit svůj hlas prezident ČR, chceme vyjádřit zásadní nespokojenost zejména s nedostatečným zastoupením žen v politice.

Tiskové prohlášení o. s. Fórum 50 % ze dne 28. 5. 2010

Volte ženy!

pin__our.jpg


Dnes ve 14:00 zahájí Fórum 50 % happening u Salesiánského střediska mládeže – SHM Klubu, Kobyliské nám. 1/1000, Praha 8 – Kobylisy. Touto akcí u volební místnosti, do níž přijde vhodit svůj hlas prezident ČR, chceme vyjádřit zásadní nespokojenost se současným stavem české politiky. Politika je a po volbách opět bude téměř výlučně pánskou záležitostí, kde ženy představují jakousi trpěnou menšinu. Navzdory faktu, že tvoří víc než 50 % české populace, v politických stranách jsou zastoupeny 30 – 53 %, nemají právo plně spolurozhodovat o veřejném dění. Demokracie bez žen není skutečnou demokracií.

Jak je možné, že politické strany nerespektují vůli svých voličů a voliček, kteří si přejí vyšší zastoupení žen v politice? Téměř 90 % občanů a občanek České republiky považuje vyšší zapojení žen do politiky za užitečné, ale strany až na světlé výjimky na volitelná místa kandidátek dosadily opět skoro samé muže. Stejné to bylo i v minulých volbách a ani po čtyřech letech jsme se kromě planých slibů žádných konkrétních činů nedočkali. Jak dlouho máme ještě čekat? Máme se smířit s tím, že spravedlnosti se možná dočkají naše dcery nebo vnučky? Otázka vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice je otázkou spravedlnosti a vyloučení žen z rozhodování proto vnímáme jako závažný celospolečenský problém.

Vyzýváme tímto voliče a voličky, aby ženám dali své preferenční hlasy. Aby je podpořili oni, když jejich vlastní politické strany je opět odsunuly na chvosty kandidátek. Nechceme, aby naše politika nadále byla pánskou hrou, ze které jsou ženy téměř vyloučeny. Chcete 50 % mužů v politice? Kroužkujte ženy!


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!