www.padesatprocent.cz › Představujeme kandidátky do EP: Radka Trylčová

Představujeme kandidátky do EP: Radka Trylčová


Radka Trylčová kandiduje za ODS do Evropského parlamentu z 5. místa.

Radka Trylčová se narodila 23. 4. 1975 v Plzni. Odmaturovala na gymnáziu v Plasích a v roce 1999 získala magisterský titul na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (učitelství pro střední školy, obor angličtina – dějepis).

Po škole nejprve vyučovala na Masarykově gymnáziu v Plzni, poté nastoupila na oddělení vnějších a zahraničních vztahů na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Na úřadě se věnovala především tlumočnictví, překladatelství, organizování zahraničních cest a budování kontaktů kraje se zahraničím. S nabytými pracovními zkušenostmi se stala ředitelkou Domova Harmonie, centra sociálních služeb (příprava centra na nový zákon o sociálních službách, Alzheimer centrum, pavilon s kapacitou 40 lůžek, atp.). Po krajských volbách, kdy došlo ke změně politické reprezentace, musela místo opustit a rozhodla se řídit Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje, kde pracuje dodnes a věnuje se ku příkladu problematice podnikání, technickému vzdělávání, podpoře žen podnikatelek, firem a společností.

Zkušenosti z politiky má jak na krajské tak komunální úrovni – je zastupitelka města Manětína (již druhé volební období), krajskou zastupitelkou za ODS, předsedkyní Kontrolního výboru města Manětína, členka Komise pro regionální rozvoj Plzeňského kraje, členka Majetkové komise města Plzeň, členka Komise pro lidské zdroje a zaměstnanost, členka poradního sboru Úřadu práce, též pracuje ve Školského výboru Plzeňského kraje. V rámci zahraničních vztahů se podílí a pracuje v česko-německých pracovních skupinách Hospodářství a Spolupráce klastrů v rámci ERDV. Ve volbách do Evropského parlamentu kandiduje poprvé za Občanskou demokratickou stranu.

 

Zdroje: http://www.radkatrylcova.cz/moje-prace.php , https://www.ods.cz/os.plzen-sever/profil/787-radka-trylcova


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!