www.padesatprocent.cz › Představujeme kandidátky do EP: Michaela Šojdrová

Představujeme kandidátky do EP: Michaela Šojdrová


Stávající europoslankyně Michaela Šojdrová kandiduje do Evropského parlamentu za KDU-ČSL z 3. místa.

Michaela Šojdrová se narodila 28. října 1963 ve Zlíně. Po odmaturování na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, nastoupila na Vysokou školu zemědělskou v Brně, konkrétně na Zahradnickou fakultu, kde se věnovala oboru sadovnictví – krajinářství, toto studium úspěšně zakončila roku 1987 s inženýrským titulem. Začala působit jako projektantka zahradní architektury v Bystřici pod Hostýnem. Ovšem tři roky od absolvování vysoké školy ještě složila státní zkoušky z francouzského jazyka a tak změnila povolání a učila externě tento jazyk právě na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 

Politicky se začala angažovat v září 1989, stala se členkou KDU-ČSL. Následně se stala v roce 1992 místopředsedkyní kroměřížského okresního výboru ČSL. Taktéž mezi lety 1994 – 1995 byla okresní tajemnicí KDU-ČSL na částečný úvazek. V roce 1995 získala členství v Celostátní konference KDU-ČSL a v roce 1998 také v Celostátním výboru KDU-ČSL. Do poslanecké sněmovny ČR byla zvolena roku 1996. Zde se věnovala školství a vědě ve Výboru pro školství, vědu, mládež a tělovýchovu, dokonce 8 let od roku 2002 byla jeho místopředsedkyní. Volbou se stala první místopředsedkyní KDU-ČSL v roce 2009. A rok na to byla jeho úřadující místopředsedkyní.  Školství a kultura jsou jí blízké, proto v průběhu let 2013 a 2014 působila předsedkyně komise této strany. Do Evropského parlamentu již byla zvolena v roce 2014. Letos kandiduje znovu.

Mezi svými politickými kariérami v Poslanecké sněmovně ČR a Evropském parlamentu, pracovala České školní inspekci a zastupovala Ministerstvo školství v Řídící radě Centra pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD.

V roce 2009 ji bylo uděleno státní vyznamenání "Řád za zásluhy" ve Francii, za to že podporuje blízké vztahy mezi Českem a Francií.

 

Zdroje: https://www.kdu.cz/o-nas/nasi-lide/evropsky-parlament/sojdrova, https://www.sojdrova.cz/assets/front/files/zivotopis-sojdrova.pdf, http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124710/MICHAELA_SOJDROVA/home


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!