www.padesatprocent.cz › Představujeme kandidátky do EP: Kateřina Konečná

Představujeme kandidátky do EP: Kateřina Konečná


Kandidátku KSČM vede stávající europoslankyně Kateřina Konečná.

Kateřina Konečná

  • KSČM, lídryně kandidátky

Kateřina Konečná se narodila 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. Vystudovala gymnázium v Novém Jičíně a poté začala studovat na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a to nejprve obor hospodářská politika a správa a posléze obor veřejná správa, kde také získala bakalářský titul. O několik let později absolvovala obor veřejné správy na Fakultě právních a správních věd Vysoké školy finanční a správní s titulem inženýrským.

Zvolením do Poslanecké sněmovny ČR jako nestranička za KSČM v roce 2002 se stala nejmladší poslankyní. Začala se angažovat v Zahraničním výboru. Mezi lety 2004 – 2014 byla součástí Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Členkou KSČM se stala v roce 2005. Rok na to svůj mandát obhájila, stala se místopředsedkyní Zahraničního výboru a působila i ve Výboru pro životní prostředí, jelikož je jí blízká problematika znečištěného ovzduší v Moravskoslezském kraji a následky povodní roku 2009. Také prosazovala legislativu týkající se odpadů a ochrany Národního parku Šumava.

Svůj post si udržela ještě další dvě období a mimo to byla i místo předsedkyní Výboru pro životní prostředí. Taktéž se v roce 2010 stala zastupitelkou v Novém Jičíně a v této funkci setrvala až do roku 2018. Její zájem o zahraniční vztahy se projevil i tehdy, když byla pozorovatelkou za Českou republiku v Evropské Unii mezi lety 2003 – 2004. Od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu, letos mandát obhajuje v čele kandidátky. V EP je členkou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a také místopředsedkyní Zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů. Podílí se i na výborech a delegacích souvisejících s meziparlamentní spoluprací a přidružení s Gruzií, Ázerbájdžánem a Arménií. Dále se věnuje i práci s mládeží, pořádá v Bruntále letní tábory pro děti.

Zdroje:

https://konecna.cz/o-mne/

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/23699/KATERINA_KONECNA/home

https://www.kscm.cz/cs/nasi-lide/ing-katerina-konecna

https://web.archive.org/web/20090802103905/

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/230-katerina-konecna


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!