www.padesatprocent.cz › Představujeme české političky: Šárka Jelínková

Představujeme české političky: Šárka Jelínková


Šárka Jelínková je česká politička, senátorka v civilním životě pracovnice v oblasti sociální péče. Zvolena byla za KDU-ČSL

Šárka Jelínková (KDU-ČSL)

  • senátorka

Šárka Jelínková (nar. 24. 1. 1968 v Bystřici pod Hostýnem) je česká politička a pracovnice v oblasti sociální péče. V roce 2016 byla zvolena do Senátu za obvod č. 76 - Kroměříž.

Vystudovala obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi lety 1986 a 2008 pracovala nejprve v Ústavu sociální péče Hostýn jako vychovatelka, zástupkyně vedoucího vychovatele a vedoucí vychovatelka, později jako vedoucí vychovatelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově. Zároveň byla vedoucí vychovatelkou Okresního ústavu sociálních služeb Kroměříž. Dále působila jako vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka v Kroměříži, operátorka grafického informačního systému v Útvaru hlavního architekta Hl. města Prahy, v marketingu ve velkoobchodu s výpočetní technikou, ve společnosti AISA media a na manažerských pozicích ve společnostech PragoData a Asseco Solutions.

V letech 2008 - 2011 se věnovala péči o děti a soukromému podnikání v oblasti poradenství a konzultační činnosti a poté do roku 2016 působila na pozici ředitelky obecně prospěšné společnosti Centrum pro seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem.

Od roku 1991 je členkou KDU-ČSL, kde od roku 2010 vykonává funkci předsedkyně Okresního výboru KDU-ČSL v Kroměříži a od roku 2013 působí jako předsednictva Krajského výboru KDU-ČSL ve Zlínském kraji. Od roku 2016 je zastupitelkou Zlínského kraje a senátorkou Senátu za obvod č. 76 - Kroměříž. V Senátu je členkou Výboru pro záležitosti Evropské unie a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Za svou prioritu si jako senátorka zvolila oblast vzdělávání, užší spolupráci škol a firem, dále podporu malých a středních podniků a místní produkce. Dále chce prosazovat nižší daně pro pracující rodiče a zvyšování minimální mzdy, výstavbu nových domovů pro seniory a hospiců a navyšování finančních prostředků na sociální služby. Podporuje zálohované výživné a boj proti chudobě cestou navyšování pracovních míst.

Zdroje:

Wikipedie - Šárka Jelínková

Senát - Šárka Jelínková


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!