www.padesatprocent.cz › Představujeme české političky: Nina Nováková

Představujeme české političky: Nina Nováková


Další z poslankyň, které reprezentují stranu TOP 09, je Nina Nováková.

Nina Nováková působí od roku 2013 ve funkci poslankyně v Parlamentu ČR. Je členkou politické strany TOP 09, do které vstoupila v roce 2009 a byla opět zvolena do výkonného výboru této strany i v roce 2011.

Nina Nováková se narodila 14. 3. 1954 a žije ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kde byla v roce 2011 zvolena do funkce místostarostky. Zásadním způsobem se angažovala v sociálních a ekologických projektech, z kterých můžeme jmenovat na příklad Městské komunitní centrum pro juniory a seniory, Nízkoprahové denní centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a další projekty řešící komunitní plánování sociálních služeb. Iniciovala také výchovu ekologie pro dospělé či vznik projektu Rodinného ekocentra Residence.

Na Karlově Univerzitě v Praze vystudovala Filozofickou fakultu, obor bohemistika-latina. Na této alma mater pak úspěšně absolvovala i Pedagogickou fakultu, obor základy společenských věd spolu s rozšiřujícím vzděláním v oboru etické výchovy a katechetiky. Toto vzdělání se jí podařilo zdárně využít ve funkci koordinátorky školního vzdělávacího programu, kdy docílila začlenění etiky a základy humanitní vzdělanosti do učebních plánů. Několik let vykonávala pedagogickou činnost na gymnáziu, kterou dále úspěšně uplatňuje v projektech jako je vzdělávací program pro seniory „Nestárneme-zrajeme k moudrosti" a „Tajemství chrámů", kde se snoubí jak pedagogika, tak její druhá oblast zájmu katechetika. Proto je neopomenutelné její členství v presidiu České křesťanské akademie, nebo její účast na organizování festivalu duchovní hudby a Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

Její politické začátky se vážou k roku 2006, kdy jako nestranička vstoupila do městského zastupitelstva v Brandýse n. Labem, a to za Sdružení nezávislých kandidátů. V roce 2010 byla opět zvolena v komunálních volbách, nyní již jako členka TOP 09. Svůj mandát zastupitelky obhájila i v roce 2014, to už jako lídryně kandidátky TOP 09. Do vyšší politiky se jí povedlo dostat v krajských volbách roku 2012 a úspěšně tak obsadila funkci zastupitelky Středočeského kraje. V Poslanecké sněmovně je místopředsedkyní Volebního výboru a ověřovatelkou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Předložila pozměňovací návrh zákona o dětských skupinách, který mimo jiné zahrnuje individuální očkovací plán pro děti, jehož je Nina Nováková zastánkyní.

Zdroje:

www.ninanovakova.cz

www.top09.cz/osobnosti/mgr-nina-novakova

Wikipedie - Nina Nováková


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!