www.padesatprocent.cz › Představujeme české političky: Miluše Horská

Představujeme české političky: Miluše Horská


Pokračujeme v našem seriálu o vrcholových českých političkách. Dnes Vám představíme 1. místopředsedkyni Senátu Miluši Horskou, se kterou se můžete osobně setkat na našem motivačním setkání 11. října v Chrudimi.

Miluše Horská

  • senátorka
  • 1. místopředsedkyně Senátu

Miluše Horská (nar. 26. 4. 1959 v Humpolec) je česká politička a vysokoškolská pedagožka. Od roku 2010 dodnes působí jako senátorka za obvod č. 43 – Pardubice jako nestranička, dvakrát byla jmenována místopředsedkyní Senátu..

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, poté pracovala jako učitelka na základních školách v Želivu, v Dašicích a Pardubicích. Od roku 1992 působí jako ředitelka Základní a praktické školy Svítání, o.p.s., která se zaměřuje na sociální služby a vzdělávání dětí i dospělých s mentálním a kombinovaným postižením. Zároveň od roku 2008 přednáší na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Je předsedkyní správní rady Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

Ve volbách 2010 byla zvolena do Senátu za obvod č. 43 - Pardubice jako bezpartijní za hnutí Nestraníci a svůj mandát obhájila i v roce 2016 a zároveň byla zvolena 1. místopředsedkyní Senátu. Jen během svého prvního volebního období navrhla 10 novelizací zákonů, například v oblasti daňových úlev, ekologické daně nebo nakládání s odpadem. Uspořádala v Senátu 26 veřejných slyšení, odborných konferencí, kulatých stolů a diskusí. Aktivně prosazuje návrhy neziskových organizací, zejména v oblasti sportu, péče o děti o děti, mládeže, seniorů nebo životního prostředí. Iniciovala změnu zákona o veřejném zdraví, která umožňuje zrušení povinnosti očkování u dětí a snížení pokut za přijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy nebo dětské skupiny. Dále se jí podařilo prosadit například zjednodušení pravidel pro čerpání malých dotací do 50 tisíc korun, které má pomoci malým obcím, jednotlivým žadatelům nebo spolkům.

Mimo jiné v roce 2015 vyjednala předání sochy sv. Anežky České, symbolu české státnosti a patronky péče o nemocné, papeži Františkovi. „Naše země je krásná, s dlouhou historií, a lidé zde mají veliký potenciál. Potřebujeme se přestat svářit, měli bychom se učit táhnout za jeden provaz a domlouvat se. Musíme se shodnout na vizi, která bude postupně naplňována politiky jak z pravého, tak i z levého spektra. Média by toto měla podpořit, nepsat jen o senzacích a šířit atmosféru strachu. Samotní občané, každý z nás, může věci pozitivně ovlivňovat a stát se vzorem pro své okolí. Všímejme si pozitivních příkladů v každodenním životě, jistě jich najdeme mnoho. Potřebujeme vychovávat mladou generaci, která bude motivována k lásce a chuti ke vzdělání a ochotna pracovat. Potřebujeme budovat solidární společnost, která uznává své vlastní hodnoty,“ říká Horská.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!