www.padesatprocent.cz › Představujeme české političky: Michaela Marksová Tominová

Představujeme české političky: Michaela Marksová Tominová


Dneškem počínaje budeme zveřejňovat profily současných vrcholových českých političek. Začínáme ministryní práce a sociálních věcí a místopředsedkyní ČSSD, Michaelou Marksovou Tominovou.

Michaela Marksová Tominová (ČSSD)

  • ministryně práce a sociálních věcí (od 29. 1. 2014)
  • místopředsedkyně ČSSD (od 13. 3. 2015)

Michaela Marksová, rozená Tominová (*20. března 1969 v Praze) zastává od počátku roku 2014 post ministryně práce a sociálních věcí. Před vstupem do vrcholové politiky se věnovala práci v médiích, ve státní správě a v neziskovém sektoru.

Po dokončení studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde získala magisterský titul, nastoupila na místo redaktorky časopisu Cosmopolitan, kde setrvala několik let. Od roku 1997 byla po dobu sedmi let ředitelkou pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Během svého působení zde se podílela např. i na vzniku knihy Na cestě do Evropské unie: průvodkyně nejen pro ženy.

V témže roce také vstoupila do ČSSD, o rok později kandidovala v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Praha 10, ale neuspěla. V roce 2004 nastoupila na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde zastávala funkci ředitelky odboru rodinné politiky. Na této pozici zůstala po dobu dvou let. V roce 2006 se rozhodla opět kandidovat do zastupitelstva městské části, ale tentokrát na Praze 2, kde byla také zvolena. V letech 2010 až 2012 zde zastávala post radní a místostarostky.

Od dubna 2009 vedla krátce Odbor rovných příležitostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto roce také vydala knihu Rodina a práce - jak je sladit a nezbláznit se, ve které se věnuje problematice skloubení rodinného a profesního života.Ve stínové vládě ČSSD působila jako ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti, dále potom jako mluvčí pro lidská práva a rodinu. V komunálních volbách v roce 2014 obhájila za ČSSD post zastupitelky městské části Praha 2. V březnu 2015 pak byla zvolena místopředsedkyní ČSSD.

Do svého jmenování na post ministryně pracovala jako pedagožka v Jedličkově ústavu a na různých projektech, které pomáhají ženám začlenit se na trhu práce. Michaela Marksová-Tominová se veřejně se vyjadřuje k postavení mužů a žen ve společnosti, k otázkám ženských práv a k rodinné politice. Na toto téma publikuje články a přednáší.

Během svého působení na postu ministryně prosadila např. obnovu valorizace důchodů, obnovení porodného na druhé dítě či zvýšení minimální mzdy. Prosazuje také zavedení zálohových plateb výživného na děti, které by hradil stát za rodiče, kteří tuto svou povinnost neplní. Navrhla také zavedené tzv. "otcovské dovolené".

Zdroje:

www.cssd.cz

www.vlada.cz

www.wikipedie.cz


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!