www.padesatprocent.cz › Představujeme české političky: Helena Válková

Představujeme české političky: Helena Válková


Pokračujeme v našem seriálu o českých političkách. Dnes Vám blíže představíme Helenu Válkovou, poslankyni za hnutí ANO a bývalou ministryni spravedlnosti.

Helena Válková (ANO)

  • poslankyně

Helena Válková (*7. 1. 1951 v Chlumci nad Cidlinou) působí od října 2013 jako poslankyně. Předtím než se v lednu roku 2014 stala ministryní spravedlnosti, působila dlouhá léta v akademických kruzích.

Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy ukončila v roce 1974, zde také byla v roce 1997 habilitována v oboru trestního práva. Po studiích nastoupila do výzkumného ústavu kriminologického, kde působila jako vědecká pracovnice do roku 1988. O rok později nastoupila do Ústavu státu a práva ČSAV. Do roku 1989 byla řadovou členkou komunistické strany, na podzim tohoto roku ze strany vystoupila a začala spolupracovat s Občanským fórem.

V roce 1991 začala vyučovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V průběhu svého působení na fakultě se zasadila o vznik katedry sociální práce. V roce 1993 opustila Ústav státu a práva ČSAV a začala vyučovat na Fakultě právnické ZČU v Plzni. V témže roce se postavila do čela české pobočky prestižního právnického nakladatelství C.H.Beck, na pozici ředitelky setrvala až do roku 2011, od této doby v nakladatelství působí jako externí poradce a předsedkyně redakční rady časopisu Právní rozhledy. Sama se věnuje psaní odborných publikací především z oblasti trestního práva.

V roce 1998 se stala vedoucí katedry trestního práva na ZČU v Plzni. V roce 2006 získala profesuru na Trnavské univerzitě. V průběhu svého působení na katedře trestního práva fakulty práv ZČU v Plzni se významně zasadila o její rozvoj a také o rozkrytí kauzy s falešnými diplomy. Právě v souvislosti s touto kauzou a s kritikou poměrů ve vedení školy byla z vedení katedry v roce 2009 na přechodnou dobu odvolána, ve vedení katedry setrvala do roku 2011, kdy ho opustila po neshodách s vedením natrvalo.

Mezi léty 2000 a 2004 byla členkou Criminological Scientific Council Rady Evropy ve Štrasburku. Mimo jiné se zde podílela na přípravě řady doporučení a dalších materiálů k uplatňování jednotné evropské trestní politiky (organizovaný zločin, vězeňství, kriminalita mládeže, alternativní sankce, prevence kriminality a další). Několikrát absolvovala studijní pobyt na Max-Planc-Institut pro zahraniční a mezinárodní trestní právo ve Freiburgu. V roce 2003 byl u nás přijat zákon o soudnictví ve věcech mládeže, na jehož vzniku se podílela. Kromě trestní politiky zaměřené na delikventní mládež se věnuje i trestním sankcím obecně. Byla členkou týmu, který pod vedením prof. Šámala vytvářel nový trestní zákoník z roku 2009. V roce 2012 stála u zrodu České kriminologické společnosti. Pracovala také na vytvoření a následném prosazení zákona z roku 2013 o obětech trestných činů.

Do roku 2013 se podstatněji politicky neangažovala. V roce 2013 úspěšně kandidovala ve volbách do poslanecké sněmovny jako nestranička za hnutí ANO 2011. Od října 2013 je místopředsedkyní poslaneckého klubu ANO 2011. Od ledna 2014 do března 2015 působila jako ministryně spravedlnosti České republiky.

Zdroje:

www.anobudelip.cz

www.nasipolitici.cz

www.wikipedie.cz


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání