www.padesatprocent.cz › Pracovnice ženských organizací se učily jak lobbovat

Pracovnice ženských organizací se učily jak lobbovat

19. a 20. března uspořádalo Fórum 50 % v Evropském domě seminář pro ženské neziskové organizace s názvem "Jak lobbovat za rovné příležitosti žen a mužů.

Seminář proběhl v rámci projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Během semináře se pracovnice neziskových organizací seznámily s problematikou lobbování jako takovou, s nejčastějšími nástroji a strategiemi lobbování, ale mohly si také formou hry prakticky vyzkoušet, jak prezentovat svůj lobbovací záměr.

Pondělní část semináře vedla nizozemská expertka na lobbing za zájmy žen Lydia La-Riviére Zijdel, která se dlouhodobě zabývala lobbováním v rámci Evropské ženské lobby (EWL) a trénuje v lobbování ženy po celém světě, například i v Asii a Africe. Lydia nechala účastnice, aby si přímo vyzkoušely lobbovací rozhovor, učila je jak sledovat řeč těla, nejen politika či političky, u které/ho lobbujeme, ale především svoji vlastní. Doporučila posluchačkám, aby věnovaly pozornost každému detailu, od přípravy materiálů a argumentů až po oblečení. Prozradila také, že jí se při lobbovacích aktivitách velmi osvědčila ostře růžová barva saka.

Úterý bylo věnováno českým lobbistkám a lobbistům. David Ondráčka z organizace Transparency International představil nástroje, které jeho organizace při lobbování využívá, a seznámil nás s praktickými zkušenostmi nabytými během lobbování za zákon o střetu zájmů. Ve svém vystoupení kladl důraz na připravenost, profesionalitu a dobré načasování. Tisková mluvčí Gay a lesbické ligy Tereza Kodíčková popsala praktické kroky své organizace při lobbování za přijetí zákona o registrovaném partnerství. Hovořila o tom, že se Gay a lesbické lize proti všem očekáváním nejvíce osvědčil neformální a osobní přístup k zákonodárcům argumentující jednotlivými lidskými příběhy. Zároveň zdůraznila, jak důležité je zohlednit při lobbování strukturu politické moci a uvědomit si, že poslanci a poslankyně často nehlasují podle klíče "co je správné", ale podle toho, co jim přinese "politické body". Pozvání na seminář přijala poslankyně Anna Čurdová, která hovořila o lobbování z perspektivy zákonodárců a zákonodárkyň. Dodávala přítomným zástupkyním organizací odvahu ujištěním, jak důležité jsou pro ni a její kolegy informace a připomínky připravovaných zákonů, které mohou neziskové organizace dodávat. Zdůraznila důležitost načasování například připomínek zákonů, ale zároveň připustila, že je někdy obtížné získat spolehlivé informace o tom, kdy se který zákon bude projednávat.

V druhé polovině úterní části hovořila Marta Smolíková z organizace ProCulture o lobbování na různých úrovních a o obecných zásadách, kterých se při lobbování držet. Zmínila důležitost lobbovat nejen při přijímání legislativy, ale také při tvorbě akčních plánů a koncepcí. Alena Dodoková ze Zeleného kruhu, oborové sítě enviromentálních organizací, hovořila o úloze zastřešujících organizací v lobbovacích aktivitách. Za nejdůležitější považuje možnost sítě poskytovat členským organizacím servis při připomínkování zákonů a lobbování za zájmy jednotlivých organizací. Zelený kruh provozuje právní centrum, které systematicky sleduje a poskytuje členkám prostor k připomínkám projednávaných zákonů, které se dotýkají životního prostředí.

Dvoudenní seminář uzavřel Marek Gajdoš z Nadace rozvoje občanské společnosti svým příspěvkem o lobbování v evropských strukturách. Vzhledem k tomu, že jde o téma rozsáhlé a specifické, zaměřil se zejména na úrovně lobbování a mechanismy, jak lobbování v EU probíhá.

Ze semináře vznikne elektronický manuál, který bude distribuován účastnicím semináře, ale také pracovnicím a pracovníkům dalších ženských neziskových organizací.

Na závěr dostaly účastnice možnost vyjádřit se formou malé ankety k průběhu semináře. Reakce byly velmi kladné a posluchačky považovaly seminář za užitečný pro svou práci.

Kristina Gotteltová, o.s. Fórum 50 %, 22.3.2007


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!