www.padesatprocent.cz › Pracovní schůzka političek na téma zvýšení počtu žen v politice

Pracovní schůzka političek na téma zvýšení počtu žen v politice

12. ledna 2006 uspořádalo občanské sdružení Fórum 50% další nadstranické setkání političek, které bylo jakýmsi pokračováním obdobné akce z listopadu minulého roku.

Tentokrát se však jednalo o pracovní schůzku, jejímž cílem bylo hledat konkrétní společné strategie ke zvýšení počtu žen v muži dominované české politice. Zúčastnily se zástupkyně KDU-ČSL, ČSSD, Evropských demokratů, Strany zelených a Strany rovnost šancí, političky z ODS a KSČM se bohužel omluvily. První část byla věnována krátké prezentaci, připravené členkami Fóra 50%. Jejím obsahem bylo seznámení účastnic s různými typy pozitivních opatření a jejich využitím v zahraničí, poskytnutí argumentů pro jejich prosazování, dále byla zmíněna možnost vytvořit jakousi databázi schopných a kvalifikovaných žen, ze které by bylo možné čerpat např. při jmenování různých komisí apod. a odpadl by tak často slýchaný argument, že žen je na podobné funkce prostě málo. Pozornost byla rovněž věnována mentoringu, tedy možnosti „zaučení“ začínajících političek u jejich zkušenějších kolegyň. Fórum 50% také účastnicím nabídlo účast na školení pro političky, které se zaměří na praktické a teoretické dovednosti jako prezentace v médiích či management a vedení týmu.

V následné diskusi se přítomné političky shodly na pokračování ve spolupráci na bázi nadstranické platformy, kterou by dále zvyšovaly povědomí o ženách v rozhodovacích pozicích a propagovaly ženy v politice. Byly navrženy následující konkrétní akce: oslovit Radu vlády pro rovné příležitosti, aby poskytovala ženám více prostoru v médiích, podporovat projekt Žena prezidentka 2007, žádat zprávu o plnění dokumentu Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů, propagovat kvóty jako nástroje pro zvýšení počtu žen v politice. Za neméně důležité považují političky působení na české voliče a voličky k větší genderové senzitivitě. Přínosem může být rovněž zapojení žen z komerční sféry, které mají zájem o danou problematiku.

Dále by se mělo usilovat o to, aby v politických diskusích vystupovaly také ženy (alespoň ve veřejnoprávních médiích), pracovat všemi dostupnými prostředky na vytváření fungující občanské společnosti a snažit se tak přispět ke změně v myšlení v české společnosti ve vztahu k rovnosti žen a mužů. Všechny zúčastněné političky se totiž shodly v tom, že ze strany svých kolegů musí nezřídka čelit ranám pod pás v podobě nevybíravých poznámek a vulgarismů. Podobné zkušenosti popisovala před nedávnem v rozhovoru pro týdeník Respekt také europoslankyně Jana Hybášková. Ženy se v takovémto prostředí pochopitelně prosazují velmi těžce a neustále musí dokazovat svoji dostatečnou kvalifikovanost a způsobilost.

Další připravovanou akcí bude společná tisková konference, kde zástupkyně jednotlivých politických stran zhodnotí kandidátky svých stran z pohledu vyrovnaného postavení žen a mužů, tzv. genderový audit. Tato akce se uskuteční v druhé polovině února, kdy se očekává definitivní uzavření všech kandidátek do parlamentních voleb 2006.


Lenka Bennerová, Jana Smiggels Kavková
bennerova@padesatprocent.cz,
kavkova@padesatprocent.cz
Fórum 50%, o.s., https://padesatprocent.cz

Autorka: Lenka Bennerová, Fórum 50 %, 13.1.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!