www.padesatprocent.cz › Pracovní schůzka političek a genderový audit kandidátek 2.3.2006

Pracovní schůzka političek a genderový audit kandidátek 2.3.2006

Ve čtvrtek 2. března se v Praze uskutečnila další nadstranická schůzka političek, pořádaná občanským sdružením Fórum 50%.

Hlavní náplní byl tentokrát tzv. genderový audit kandidátek, neboli zhodnocení krajských kandidátek jednotlivých stran pro volby do Poslanecké sněmovny z hlediska rovného zastoupení žen a mužů. Schůzky se zúčastnily političky z KDU-ČSL, KSČM, Strany zelených, Strany rovnost šancí a za SNK-ED se dostavil předseda strany Jan Kasl. Dále byly přítomny zástupkyně z neziskového sektoru (např. předsedkyně Českého svazu žen Zdenka Hajná nebo ředitelka Nadace Open Society Fund Praha Marie Kopecká). Téma, jemuž se tyto nadstranické schůzky obecně věnují, je zvýšení počtu žen v politice.

Výsledek „auditu“ byl podle očekávání nelichotivý: političky tvoří v průměru méně než čtvrtinu míst na kandidátních listinách a navíc jsou většinou umístěny na nevolitelných pozicích. Po volbách tak poslankyň ubude a ze současných 17 % jejich podíl může poklesnout až na 14 %. Tento vývoj považujeme za znepokojivý. Hlavně v případě parlamentních stran (ČSSD a KSČM) se dá očekávat propad zastoupení političek ve sněmovně. Daleko lepší je situace v mimoparlamentních stranách, konkrétně ve Straně zelených a SNK-ED. Zelení jako první subjekt naší politické scény přijali kvóty pro ženy, které tvoří více než třetinu kandidátek a jsou umístěny i na předních místech (v čele čtyř krajů jsou ženy). Oficiální údaje o kandidátkách SNK-ED sice ještě nejsou k dispozici, ale podle slov jejího předsedy tvoří ženy na kandidátních listinách skoro polovinu. Podle Jana Kasla by se takováto situace u nás měla stát samozřejmostí a on sám ji pokládá za úplně přirozenou.

V následné diskusi se účastnice (a účastník) snažily vymýšlet strategie, jak by se političky měly prosazovat v rámci svých stran a hlavně se dostatečně prezentovat na veřejnosti. Ředitelka Fóra 50% Lenka Bennerová poskytla ženám několik rad, jak by měly v době předvolební kampaně postupovat, aby se dostaly do podvědomí voličů a voliček. Upozornila rovněž na fakt, že ve většině politických stran funguje jasná dělba práce mezi pohlavími: muži vystupují v médiích, rozhodují o financích a sestavují volební program, zatímco ženy zastávají administrativní práci a starají se každodenní chod strany.

Na závěr se účastnice shodly, že si přejí vytvořit neformální nadstranickou platformu političek, která se bude pravidelně scházet a snažit se společně pracovat na tématu politické participace žen a rovných příležitostí. I přes pesimistické vyhlídky ohledně budoucího složení Poslanecké sněmovny tak celkové vyznění schůzky bylo optimistické, neboť se političky napříč spektrem rozhodly spojit síly ve společném úsilí o zvýšení zastoupení žen v politice.

Zde si můžete přečíst zápis ze schůzky.

         

Autorka: Lenka Bennerová, Fórum 50 %, 7.3.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!