www.padesatprocent.cz › Pozvánka na mezinárodní konferenci Otevřené město aneb Jak na rovnost žen a mužů

Pozvánka na mezinárodní konferenci Otevřené město aneb Jak na rovnost žen a mužů


Cílem konference je nasdílet zkušenosti s tím, co mohou města dělat pro rovné postavení žen a mužů a to nejen na úřadu, ale také v životě i podobě města.

Konference představí dobré zkušenosti a doporučení, ať už jde o slaďování práce a rodiny, o vyváženou podporu aktivit mužů i žen, o praxi měst z oblasti prevence negativních jevů či plánování (nejen) sociálních služeb. Představeny budou i možnosti a inspirativní opatření pro budování veřejného prostoru jako férově sdíleného a bezpečného místa pro všechny. Města, které vede kvalitní dialog s veřejností a je otevřené potřebám všech občanů i občanek. 

Na konferenci vystoupí Eva Kail, urbanistka a přední evropská odbornice na genderové plánování, která pracuje od roku 1986 pro město Vídeň, kde koordinovala na 60 pilotních projektů z oblasti bydlení, mobility, veřejného prostoru, městského rozvoje a sociální infrastruktury. V současnosti působí jako expertka Výkonné skupiny pro výstavbu a technologii Kompetenčního centra městského plánování, Smart City strategie, participace a genderového plánování. Vídeň je dnes mezinárodně vysoce hodnocena z hlediska kvality života a to právě i díky principům férového města pro všechny, které se daří prosazovat do politik i projektů města.

Konference se koná v rámci projektu Jak na rovnost žen a mužů, jehož cílem je na úrovní dvou vybraných českých měst, Třebíče a Buštěhradu, implementovat vládní Strategii pro rovnost žen a mužů. Akce rovněž představí Evropskou chartu za rovnost žen a mužů.

Konference je určena zastupitelům, zastupitelkám, úředníkům a úřednicím veřejné správy, politikům a političkám, jakož i všem, kterým leží na srdci férový veřejný prostor a kvalitní správa našich měst a obcí.

Program konference ke stažení

Konference bude tlumočena.

Registrace pro účast na konferenci


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!