www.padesatprocent.cz › Postavení žen v politice očima české veřejnosti

Postavení žen v politice očima české veřejnosti

Občanské sdružení Fórum 50 % ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu Akademie věd realizovalo průzkum na téma "Postavení žen v politice očima české veřejnosti".

Průzkum realizovaný CVVM v období od 9. do 21. června 2006 mezi 2000 respondenty a respondentkami došel k náledujícím závěrům:

87 % české veřejnosti považuje zapojování žen do veřejných funkcí za užitečné, což je o něco málo více v porovnání s výzkumem, který realizovalo CVVM v červnu roku 2004*. Z porovnání s dalšími výzkumy staršího data vyplývá, že přibývá lidí, kteří se s tímto názorem ztotožňují.

Celých 67 % obyvatelstva se domnívá, že ženy nejsou zastoupeny ve veřejných funkcích dostatečně. Zastánců a zastánkyň tohoto názoru za posledních patnáct let také výrazně přibylo.

Značná část populace se domnívá, že ženy a muži nemají stejné šance zastávat politické funkce:

  • 72 % lidí si myslí, že na celostátní úrovni mají muží větší šanci zastávat politické funkce než ženy
  • podle 57 % respondentů mají muži větší šanci také na úrovni krajů
  • na rozdíl od toho šance žen a mužů v komunální politice jsou podle většiny (54 %) lidí stejné, přesto i zde považuje 40 % obyvatelstva muže za zvýhodněné

Překvapivě je značná část veřejnosti nakloněna pozitivním opatřením, která mohou zvýšit počet žen v politice:

  • 58 % považuje za vhodné vzdělávání prostřednictvím informačních a osvětových kampaní, speciálních kurzů atd.
  • 53 % podporuje proměnu mechanismů sestavování volebních kandidátek uvnitř politických stran ve prospěch vyrovnaného/rovnoměrného zastoupení žen a mužů
  • 35 % by souhlasilo se zavedením kvót pro muže a ženy do volených funkcí, aby bylo předem jasné, že určitý počet funkcí musí být obsazen ženami.

Kompletní výsledky výzkumu si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Zpracovaly: Kristina Gotteltová a Markéta Kadlecová, o.s. Fórum 50%, 5.9.2006


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen