www.padesatprocent.cz › Poselství Generálního tajemníka OSN u příležitosti Mezinárodního dne žen

Poselství Generálního tajemníka OSN u příležitosti Mezinárodního dne žen

8. březen 2006

Téma letošního Mezinárodního dne žen – role žen v rozhodovacích procesech – je ústřední pro posílení postavení žen na celém světě a pro pokrok celého lidstva. „Zplnomocnění žen, jejich plná účast při procesu rozhodování a přístup k moci,“ jsou podle Pekingské deklarace „nezbytné pro dosažení rovnosti, rozvoje a míru“.

Světové společenství konečně začíná chápat základní princip: každá žena je ovlivněna společenskými výzvami 21. století stejně jako každý muž – v ekonomickém a sociálním rozvoji, v otázkách míru a bezpečnosti. Často jsou jimi ovlivněny více. Proto je správné a skutečně nezbytné, aby ženy byly angažovány v rozhodovacím procesu ve všech oblastech, ve stejné míře a ve stejném počtu jako muži.

Svět rovněž začíná chápat, že není efektivnější politiky podporující rozvoj, zdravotnictví a vzdělávání, než zplnomocnění žen a dívek. A dovolím si tvrdit, že žádná politika není důležitější v prevenci konfliktů, nebo pro dosažení smíru po jeho ukončení.

Slavíme úspěchy v reprezentaci žen ve světe. V lednu tohoto roku poměr žen v národních parlamentech dosáhl nového maxima. Jedenáct žen je nyní hlavami států nebo vlád v zemích všech kontinentů. Tři státy – Chile, Španělsko a Švédsko – mají nyní rovné zastoupení žen a mužů ve vládě.

Musíme však udělat mnohem více. Míra celkového pokroku je pomalá. Zlepšení situace v jednotlivých zemích nebylo dosaženo automaticky. Často je výsledkem institucionálních a volebních iniciativ, jako jsou stanovení konkrétních cílů a kvót, závazky politických stran a dlouhodobý sociální tlak. Je také výsledkem cílených a koordinovaných opatření na zlepšení rovnováhy mezi prací a životem. To jsou zkušenosti, které musí každý národ i Spojené národy brát vážně.

Na světovém summitu roku 2005 prohlásili představitelé světového společenství, že „pokrok pro ženy je pokrokem pro všechny“. U příležitosti Mezinárodního dne žen máme opět možnost prokázat pravdivost těchto slov. Ujistěme se, že polovina světové populace má své oprávněné místo ve světovém rozhodování.

Kofi Annan


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!