www.padesatprocent.czDatabáze političekVýznamné političky › MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš MBA

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš MBA

Úrove?? politikyPoslanecká sněmovna
Obecní zastupitelstvo
Krajské zastupitelstvo
Politická stranaODS
Kraj
Volební obdobísněmovna 2021-2025
kraj 2020-2024
komunální 2010-2014
Poznámka
Webhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Zdenka_N%C4%9Bme%C4%8Dkov%C3%A1_Crkvenja%C5%A1