www.padesatprocent.cz › Po volbách se zvýší zastoupení žen v krajích, ovšem výhradně zásluhou levicových stran

Po volbách se zvýší zastoupení žen v krajích, ovšem výhradně zásluhou levicových stran

Po sečtení hlasů ve víkendových volbách už je jasné, jak se změní zastoupení žen v krajích. V souladu s našimi prognózami se počet krajských zastupitelek mírně zvýší, a to o zhruba 2,5 procentních bodů. Tento nárůst je dokonce o něco málo vyšší, než jsme předpovídaly, což souvisí především s překvapivým drtivým vítězstvím ČSSD. Celkem bylo zvoleno 119 žen, jejich podíl tedy vzrostl z 15 na 17,6 %. Průměrný věk nově zvolených zastupitelek je 47,5 let. Toto zlepšení je bezesporu dobrou zprávou, je však třeba dodat, že i přesto zůstává zastoupení političek v krajích nadále velmi nízké.

Jak vypadá situace v jednotlivých krajích? Vůbec nejlepšího výsledku dosáhly ženy v Pardubickém kraji. Připadlo jim přes 22 % mandátů, což je dvojnásobek oproti minulému volebnímu období. Kraj se tak z poslední příčky vyhoupl do čela pomyslné tabulky. Druhé místo s 21,5 % obsadil Středočeský kraj, ve kterém si zastupitelky rovněž výrazně polepšily: o 6,5 procentních bodů. Celkem ve čtyřech krajích pak ženám připadlo rovných 20 % mandátů. Naopak nejhorší výsledky zaznamenaly političky v Královéhradeckém kraji, který s 11 % opět obsadil poslední místo. Výsledky ve všech krajích zachycuje následující tabulka.

Krajské zastupitelky zvolené v krajských volbách 2008 a 2004 - podle krajů

Kraj

Počet zastupitele/ volby 2004

Podíl zastupitelek/ volby 2004

Počet zastupitelek/ volby 2008

Podíl zastupitelek/ volby 2008

Středočeský

10 (z 65)

15 %

14 (z 65)

21,5 %

Jihočeský

10 (z 55)

18 %

11 (z 55)

20 %

Plzeňský

9 (z 45)

20 %

9 (z 45)

20 %

Karlovarský

7 (z 45)

16 %

6 (z 45)

13,3 %

Ústecký

9 (z 55)

16 %

8 (z 55)

14,5 %

Liberecký

8 (z 45)

18 %

7 (z 45)

15,6 %

Královéhradecký

5 (z 45)

11 %

5 (z 45)

11,1 %

Pardubický

4 (z 45)

9 %

10 (z 45)

22,2 %

Vysočina

6 (z 45)

13 %

6 (z 45)

13,3 %

Jihomoravský

12 ( z 65)

19 %

11 (z 65)

16,9 %

Olomoucký

7 (z 55)

13 %

10 (z 55)

18,2 %

Zlínský

5 (z 45)

11 %

9 (z 45)

20 %

Moravskoslezský

10 (z 65)

15 %

13 (z 65)

20 %

Celkem

102 (z 675)

15 %

119 z (675)

17,6 %


Podívejme se nyní na to, jak se političkám dařilo v rámci jednotlivých politických stran. Porovnáme-li čtyři nejúspěšnější subjekty, tedy ČSSD, ODS, KSČM a KDU-ČSL (která kandidovala ve více než polovině krajů v rámci koalicí), na první pohled jsou zde patrné výrazné rozdíly. Nejlépe se dařilo komunistickým kandidátkám, které získaly 28 mandátů z celkových 114 a jejich podíl odpovídá 24,6 %. Rovněž kandidátky ČSSD si nevedly špatně, připadlo jim 55 z celkových 280 mandátů, což odpovídá 19,7 %. Političky těchto dvou stran si oproti minulým volbám výrazně polepšily. Příčinou tohoto úspěchu bylo lepší umístění na kandidátních listinách. Dobrý výsledek není dílem náhody, ale cílené snahy těchto stran zvýšit zastoupení žen ve svých řadách. Obě uplatňují doporučení pro sestavování kandidátních listin, které má za cíl zajistit ženám volitelná místa. I přes to, že tato doporučení jsou nezávazná, zcela evidentně mají vliv na podobu kandidátních listin a ve svém důsledku jsou poměrně efektivní.
Naopak velmi špatného výsledku dosáhly političky ODS a KDU-ČSL. Občanským demokratkám připadlo 21 mandátů z celkem 180, jejich podíl tedy odpovídá 11,7 %. Ještě o něco hůře skončily lidovecké političky se 7 mandáty z celkem 62, což odpovídá 11,3 %. Zastoupení pravicových političek v krajích oproti minulému volebnímu období klesne, v případě ODS dokonce o více než čtyři procentní body. Srovnání čtyř hodnocených stran zachycuje následující tabulka.

Krajské zastupitelky zvolené v krajských volbách 2008 a 2004 – podle politických stran

Strana

Počet zastupitelek/ volby 2004

Podíl zastupitelek/ volby 2004

Počet zastupitelek/ volby 2008

Podíl zastupitelek/ volby 2008

Rozdíl

( v %)

ODS

46 (z 291)

16 %

21 ( z 180)

11,7 %

- 4,3 %

KDU-ČSL*

11 ( z 90)

12 %

7 (z 62)

11,3 %

- 0,7 %

ČSSD

13 (z 105)

12,4 %

55 (z 280)

19,7 %

+ 7,3 %

KSČM

28 (z 157)

18 %

28 (z 114)

24,6 %

+ 6,6 %

 * Ve volbách 2008 kandidovala strana v šesti krajích samostatně, v šesti krajích v rámci koalice a v jednom na kandidátní listině jiné strany. Ve volbách 2004 kandidovala strana v deseti krajích samostatně a ve třech krajích v rámci koalice.

Ráda bych však zmínila také několik pozitivních příkladů a zajímavostí. Celkem ve dvou krajích se ženám v rámci jejich strany podařilo získat většinu mandátů. V Královéhradeckém kraji připadly dva z celkem tří mandátů SNK-ED ženám, jejich podíl tedy tvoří 66,7 %. Podobného vítězství dosáhly komunistické političky v Plzeňském kraji, získaly pět z celkem devíti mandátů, tedy 55,6 %. Přesně vyváženě pak dopadlo rozdělení mandátů mezi zastupiteli a zastupitelkami KSČM v Libereckém kraji, strana zde dosáhla paritního 50% zastoupení. Také je třeba připomenout, že Česká republika bude s nejvyšší pravděpodobností vůbec poprvé mít ženu - hejtmanku. V čele Plzeňského kraje nejspíš stane lídryně kandidátky ČSSD Milada Emmerová.
Na závěr je možné shrnout výsledky voleb z hlediska zastoupení žen poměrně stručně: podíl zastupitelek po volbách vzroste, je to však výhradně zásluhou levicových stran. Je velká škoda, že pravicové strany dosud nereflektují fakt, že vyšší zastoupení žen v politice je důležitým tématem napříč politickým spektrem. Třeba v příštích volbách?


Autorka: Jana Smiggels Kavková

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!