www.padesatprocent.cz › Otevřený dopis premiérovi ohledně složení Národní rozpočtové rady

Otevřený dopis premiérovi ohledně složení Národní rozpočtové rady

Zveřejňujeme otevřený dopis premiérovi Nečasovi, ve kterém ho žádáme, aby při jmenování NRR do výběru konkrétních osob zahrnul kromě ekonomických expertů také některé z celé řady kvalifikovaných a schopných expertek působících v ČR.
Praha, 11.1.2012Vážený pane premiére,opětovně se na Vás obracíme otevřeným dopisem v souvislosti se vznikající Národní rozpočtovou radou, která bude posuzovat dopad konkrétních zákonů na státní rozpočet. V návaznosti na složení NERVu, který můžeme bez nadsázky označit za čistě „pánský klub“, se na Vás obracíme s výzvou, abyste při jmenování NRR do výběru konkrétních osob zahrnul kromě ekonomických expertů také některé z celé řady kvalifikovaných a schopných expertek působících v České republice.

V rozvinutých demokratických zemích je samozřejmostí, že při jmenování expertních orgánů se dbá na zajištění jejich diverzity. Různorodost přispívá k pluralitě názorů a napomáhá tak nalézat optimální řešení, založená na zvážení různých úhlů pohledu na příslušnou problematiku. Kromě toho se ukazuje, že týmy složené z mužů i žen lépe a efektivněji fungují. Na základě své odlišné životní zkušenosti také ženy nabízejí jiný pohled na projednávaná témata.

Nepopíráme, že základním kritériem musí být kvalifikace a odbornost dané osoby, tvrdíme ale, že kvalifikovaných a schopných žen má tato země dostatek. Z celé řady ekonomických expertek jmenujme např. doc. Ing. Jaroslavu Durčákovou, CSc., Ing. Michaelu Erbenovou, Ph.D., Ing. Ilonu Švihlíkovou, Ph.D., Ing. Markétu Šichtařovou, Ing. Evu Zamrazilovou, CSc. či Ing. Vlastu Dolanskou.

Jsme přesvědčeni, že přehlížení kvalifikace a zkušeností žen je neekonomickým plýtváním  potenciálu více než poloviny populace a zároveň i vyjádřením neúcty k jejich schopnostem. Tím, že se ve Vašich poradních orgánech objevují pouze nebo převážně muži, dáváte (byť neúmyslně a nepřímo) občankám a občanům jasný signál, kterou ze dvou skupin považujte za schopnější vést tuto zemi a řešit její problémy.

Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste při sestavování Národní rozpočtové rady dbal na zajištění genderové vyváženosti a aktivně oslovil i ženské ekonomické expertky.


                                                                                                                                  S pozdravem,

                                                                                                                                 Jana Smiggels Kavková
                                                                                                                                 ředitelka Fóra 50 %, o.p.s.Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!