www.padesatprocent.cz › Odpověď ministra práce a sociálních věcí na otevřený dopis týkající se dotační politiky vůči NNO pro rok 2013

Odpověď ministra práce a sociálních věcí na otevřený dopis týkající se dotační politiky vůči NNO pro rok 2013


Česká ženská lobby obdržela od ministra práce a sociálních věcí odpověď na otevřený dopis týkající se oblastí dotační politiky státu vůči NNO v roce 2013, kam není zahrnuto téma genderové rovnosti.

Česká ženská lobby obdržela od ministra práce a sociálních věcí odpověď na otevřený dopis týkající se oblastí dotační politiky státu vůči NNO v roce 2013 kde není nijak zohledněno téma genderové rovnosti.

Podle ministra Drábka jsou hlavní priority dotační politiky plně v kompetenci jednotlivých resortů a bývají stanovovány mimo jiné ve spolupráci s NNO. Materiál je také projednáván na zasedání Radoy vlády pro nestátní neziskové organizace.

Dále uvádí, že "samostatná oblast rovných příležitostí žen a mužů se v materiálu neobjevuje od roku 2009, protože není resorty navrhována" a připomíná, že k tématu genderové rovností jsou relevantní jiné schválené oblasti. Nezařazení specifické oblasti zaměřené na rovnost žen a mužů podle něj neznamená, že by vláda téma průřezově nezohledňovala.

Nestátní neziskové organizace zaměřené na téma genderové rovnosti jsou podle ministra Drábka za jeho resort v oblasti trhu práce "poměrně široce podporovány z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Oblast podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života), přičemž oprávněnými žadateli jsou i nestátní neziskové organizace".

S podporou takto zaměřených NNO se počítá i v rámci dalšího finančního období tzv. Finančního mechanismu Norska. Jeden z programů tohoto finančního mechanismu je zaměřen specificky na podporu rovnosti žen a mužů a genderově podmíněného násilí.

Celé znění dopisu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka ke stažení.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!