www.padesatprocent.cz › Občanská demokratická strana

Občanská demokratická strana

1)Volby do PSP ČR 2006: nominace a výsledky z hlediska zastoupení žen

Občanská demokratická strana měla na kandidátních listinách v průměru 24,3 % žen; političky tedy tvořily necelou čtvrtinu všech kandidujících. Celkový podíl žen v členské základně strany tvoří 38,2 %. Lze tedy konstatovat, že političky byly na kandidátkách podreprezentovány. ODS vzhledem ke své ideologii odmítá jakékoliv zvýhodňování žen, a proto jsou její členky na kandidátních listinách zastoupeny tradičně nízkou měrou. V posledních letech však jejich podíl pozvolna stoupá, byť se nejedná o žádné zásadní změny. Před deseti lety, tedy roku 1996, byl podíl ženských kandidátek za ODS pouhých 15,1 %. Ve volbách z roku 1998 toto číslo mírně vzrostlo na 17,8 %, ovšem v roce 2002 opět mírně kleslo na 16,9 % (Zdroj: Sociologický ústav AV ČR.). Největší skok se projevil při letošních volbách, kdy zastoupení političek stouplo o 7,4 %. Za posledních deset let tedy podíl žen na kandidátních listinách Občanských demokratů vzrostl skoro o 10 %.

Z hlediska reálné šance na zvolení je velmi důležité pořadí na kandidátce. V případě velkých stran jako ODS je volitelných přibližně prvních pět míst; záleží samozřejmě na velikosti volebního kraje. V případě žen obecně platí, že jsou umísťovány na nízkých, tedy nevolitelných pozicích. Platí to i v případě Občanských demokratů. Počet kandidátek na prvních pěti místech kandidátních listin byl nejnižší ze všech hodnocených stran: pouhých osm političek. Vyjádřeno v procentech tedy političky obsadily pouhých 11,4 % všech volitelných pozic. Jen každé desáté volitelné místo patřilo ženám.

Tomuto rozložení také odpovídaly výsledky voleb: za ODS bylo zvoleno celkem devět poslankyň, z nich navíc jedna postoupila z nevolitelného místa díky preferenčním hlasům. (Konkrétně se jednalo o Alenu Páralovou v Pardubickém kraji.) Občanské demokratky nyní tvoří 11 % poslaneckého klubu strany, což je nejnižší podíl ze všech parlamentních stran.

Do pozice lídryň z celkem čtrnácti krajských kandidátek ODS nominovala jen dvě ženy: Miroslavu Němcovou na Vysočině a Zdeňku Horníkovou na Královéhradecku. Obecně lze konstatovat, že situace v jednotlivých krajích se výrazně lišila. Zatímco v již zmiňovaném vysočinském kraji ženy obsadily celkem tři místa v první pětici kandidátů, v osmi krajích nebyla mezi první pěticí ani jedna. Jak si jednotlivé kraje vedly zachycuje následující tabulka.

Ženy na kandidátkách ODS ve volbách do PSP ČR 2006
KrajPočet kandidátek celkemProcentní podíl kandidátekPočet žen na prvních 5 místech (pořadí)Počet žen na prvních 10 místech (pořadí)
Olomoucký 4 (z 23)17,4 %02 (6, 9.)
Vysočina6 (z 30)20 %3 (1., 4., 5.)4 (1., 4., 5., 6.)
Moravskoslezský9 (z 45)20 %02 (7., 10.)
Ústecký8 (z30)26,7 %01 (9.)
Královéhradecký5 (z 20)25 %1 (1.)1 (1.)
Pražský10 (z 36)27,8 %1 (3.)1 (3.)
Liberecký6 (z 22)27 %02 (7.,9.)
Zlínský4 (z 22)18,2 %1 (5.)1 (5.)
Jihomoravský5 (z 34)14,7 %01 (8.)
Jihočeský5 (z 22)22,7 %03 (7., 9., 10.)
Středočeský13 (z 42)30,9 %1 (2.)1 (2.)
Plzeňský4 (z 20)20 %01 (8.)
Pardubický5 (z 19)26,3 %1 (5.)2 (5., 6.)
Karlovarský4 (z 14)28,6 %02 (7., 10.)
Celkem8324,3 %824

Zastoupení žen na stranických kandidátkách všech 14 krajů pro volby do PSP ČR v roce 2006
Počet žen
na 1. místě1
Počet žen
do 5. místa 2
Počet žen
do 10. místa3
Průměr.podíl žen
na kandidátkách
ODS282424,3 %
KDU - ČSL3103319,8 %
Zelení*4274934 %
ČSSD1132923,2 %
KSČM*2224226,5 %
1: z celkem 14 kandidátů
2: z celkem 70 kandidátů
3: z celkem 140 kandidátů
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.

Ženy na prvních 3 místech kandidátek: srovnání voleb do PSP ČR 2002 a 2006
StranaVolby 2002Volby 2006
ODS44
KDU - ČSL24
Zelení715
ČSSD55
KSČM1110

Zastoupení žen v PSP ČR: srovnání výsledků voleb 2002 a 2006
StranaVolby 2002Volby 2006Nárůst/pokles
oproti minulému
období
Počet poslankyňPodíl poslankyňPočet poslankyňPodíl poslankyň
ODS814 %911 %+1
KDU - ČSL29,5 %215 %0
SZ*--350 %+3
ČSSD1114 %912 %-2
KSČM*1229 %831 %-4
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.

2) Senátní volby 2006

V letošních senátních volbách občanští demokraté překvapivě jmenovali vůbec nejvíce žen ze všech parlamentních stan. Političky za ODS kandidovaly v celkem sedmi obvodech a jejich podíl mezi jmenovanými tak tvořil úctyhodných 25,9 %. Zvoleny byly nakonec dvě senátorky, Daniela Filipiová a Alena Palečková, které obhájily své posty na Praze 2 a 8. ODS tak má ve svém senátním klubu celkem tři ženy a jejich podíl se rovná 7,3 %.

Nominace do senátních voleb 2006
StranaCelkem kandidujícíchženymuži
celkem%celkem%
ČSSD27622,22177,8
KDU - ČSL2129,51990,5
KSČM2727,42592,6
ODS27725,92074,1
Politika 2112758542
SNK-ED12216,71083,3
Str. zelených203151785

3) Komunální volby 2006: nominace a výsledky z hlediska zastoupení žen

Průměrně nejmenší zastoupení žen vykazují kandidátní listiny Občanské demokratické strany, která z celkového počtu kandidátů a kandidátek do zastupitelstva statutárních měst a Prahy nominovala průměrně pouze necelých 21 % žen, což je ještě o 2 % méně než v předešlých komunálních volbách. Relativně nejméně žen se nachází na kandidátních listině ODS ve volbách do zastupitelstva statutárního města Plzně, výrazně méně, než je už tak nízký průměr ODS, ovšem vykazuje také nominace žen v Praze, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Opavě a Frýdku-Místku (kolem 15 %). Relativně nejvíce kandidátek ODS (35,1 %) naopak najdou voliči na seznamech ve volbách do zastupitelstva Ústí nad Labem, ani tam ovšem příliš nepřevyšuje celkový průměr za všechny sledované politické strany. Hranici 30 % zastoupení splňuje už jen kandidátní listina ODS do zastupitelského orgánu Hradce Králové, kde byl zároveň zaznamenán největší nárůst zastoupení žen mezi kandidujícími. Takových měst je ovšem v případě ODS spíše málo, když ve více než polovině sledovaných měst došlo k poklesu relativního počtu aspirantek na kandidátních listinách této strany.

Zajímaly nás ovšem nejen relativní počty žen na celých kandidátních listinách, podobně jako v červnových volbách do Poslanecké sněmovny jsem se blíže podívaly na postavení žen v rámci pořadí nominovaných utvořeného jednotlivými politickými stranami. Opět jsme posuzovaly počet žen v první pětce, resp. desítce nominovaných, tedy místech nejlépe volitelných.

Jednoznačně nejhůře z tohoto pohledu vychází hodnocení kandidátních listin, resp. pozice žen na nich, u ODS. Procentuální podíl nominovaných žen v první desítce, resp. pětce je v porovnání v rámci skupiny pěti největších politických stran viditelně podprůměrný. Z celkových 24 posuzovaných seznamů kandidujících najdeme 4 případy bez jediné kandidátky na prvních 10 místech. Kromě Prahy a Brna se v první desítce nenachází žena ani na seznamu pro volby do zastupitelstva Mostu a Ústí nad Labem. Žádnou nominovanou ženu v prvních pěti na kandidátní listině nenajdeme dokonce v 11 sledovaných městech. Jedinou kandidátku v první desítce nominovala ODS na listinách pro 8 z 24 sledovaných jednotek. Navíc počet žen mezi prvními deseti kandidátkami a kandidáty ani v jednom případě nepřekročil číslo 3. Takováto situace přitom nastala i přes oproti roku 2002 poměrně výrazný nárůst podílu žen kandidujících za ODS, který celkově činí 2 %. Jejich počet vzrostl také v rámci první pětky, resp. desítky nominovaných. Oproti minulým volbám do obecních zastupitelstev se ocitly ženy také, a to celkem třikrát, na prvních vedoucích místech kandidátních listin - v Chomutově, Zlíně a Přerově.

Ženy na kandidátních listinách pro komunální volby: statutární města
ODS
2006absolutní početpodíl
kandidátka na 1.místě 3 (23)13,0 %
kandidátky na 1.- 5. místě14 (115)12,2 %
kandidátky na 1.- 10. místě34 (230)14,8 %
celkem207 (952)21,7 %
2002
kandidátka na 1.místě0 (23)0,0 %
kandidátky na 1.- 5. místě10 (115)8,7 %
kandidátky na 1.- 10. místě35 (230)15,2 %
celkem184 (854)21,5 %

V letošních volbách strana nominovala průměrně 27,2 % žen na kandidátní listiny pro všechny úrovně místních zastupitelstev oproti 26,4 % v minulých volbách z roku 2002. Zastoupení žen mezi nominovanými se tedy nepatrně zvýšilo. Co se týče podílu političek ODS zvolených ve volbách do obecních zastupitelstev, existují výrazné rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi místní samosprávy. Obecně lze shrnout, že o čím vyšší úroveň se jedná, tím nižší je podíl zvolených žen. I v komunální politice tak existuje tzv. skleněný strop, který znemožňuje ženám prosadit výraznější měrou v nejvyšších pozicích. Celkem bylo do všech zastupitelstev zvoleno v průměru 23,7 % političek za ODS. Tuto situaci přehledně zachycuje následující tabulka.

Podíl žen zvolených v komunálních volbách 2006 dle úrovní místní samosprávy
StranaObceMěstaStatutární městaPrahaCelkem
ODS25 %22,2 %16,6 %14,2 %23,7 %
ČSSD27,4 %23,6 %20,4 %16,7 %25,4 %
KSČM24,6 %21,5 %21,4 %16,7 %23,4 %
KDU - ČSL25,3 %25,7 %12,5 %---25,2 %
SZ31 %31,2 %44 %66,7 %33 %
SNK-ED27,7 %18,9 %11,8 %50 %24,7 %
Průměr25,3 %23,3 %19,5 %21,4 %25 %

4) Rovné příležitosti ve volebním programu ODS

Občanští demokraté jsou konzervativní pravicová strana, která je ve srovnání s ostatními navenek ideologicky velmi jednotná. Všichni členové a členky úzkostlivě dodržují jednotnou stranickou linii a prakticky se zde proto nesetkáváme s různorodými názory, natož s různými názorovými křídly. V souladu se svou ideologií se ODS staví odmítavě k podpoře rovných příležitostí a tento postoj na veřejnosti zastávají všichni její reprezentanti a reprezentantky, včetně žen. Aktivní prosazování genderové rovnosti podle ODS "zavání socialismem" a jedná se o formu sociálního inženýrství, které narušuje přirozený vývoj společnosti. Pozitivní akce jako například kvóty jsou vnímány jako velké společenské zlo a nebezpečí, například Marek Loužek z Centra pro ekonomiku a politiku ( Centrum pro ekonomiku a politiku je institut přímo napojený na ODS) hovoří v jednom ze svých článků o "smrtících kvótách."( měsíčník 51 PRO , č. 8/2006).

Není proto velkým překvapením, že ve volebním programu ODS je téma rovných příležitostí obsaženo jen marginálně a je spojeno především s problematikou trhu práce. Kromě usnadnění přístupu na trhu práce pro rodiny s dětmi strana slibuje i zvýšení rodičovského příspěvku. V programu zcela chybí téma domácího násilí a obchodu s lidmi, vzdělávání v oblasti rovných příležitostí, otázka reprodukčních práv a tělesné integrity či odstranění diskriminace žen a aktivní podpora rovných příležitostí obecně.

Podívejme se nyní na konkrétní sliby a závazky, které program ODS v oblasti rovných příležitostí obsahuje.

  • Zvýšení rodičovského příspěvku a vyšší peněžitá pomoc v mateřství, což má odrážet "společenské ocenění rodičovské péče o budoucí členy společnosti." (Volební program ODS pro volby do PSP ČR 2006 "Modrá šance", Kapitola 2: Plus pro Vaši rodinu a vzdělání)
  • Zavedení dvoutýdenní otcovské dovolené v prvních dvou měsících po porodu, která bude hrazena státem ze systému sociálního pojištění.
  • Konec diskriminace matek s dětmi na trhu práce, v dopravě a ve službách.
  • Možnost přivýdělku až do 15 000 Kč měsíčně pro rodiče pečující trvale o dítě předškolního věku, a to bez platby zdravotního pojištění.
  • Usnadnění práce na zkrácený či pružný pracovní úvazek.
  • Motivace zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů prostřednictvím snížení odvodů za sociální pojištění.
  • Podpora firem při zřizování dětských koutků či mateřských center, platby za služby au-pair pro zaměstnance atd., které budou plně uznanými náklady zaměstnavatele. (Idem)

Na závěr lze shrnout, že téma sladění rodinného a pracovního života je v programu poměrně dobře rozpracováno, a to včetně konkrétních návrhů. Přestože svým zaměřením se rodinná politika v pojetí ODS nese v duchu tradičního rodinného modelu a zcela zde chybí například téma podpory neúplných rodin, velice pozitivní je plán vyššího zapojení otců, v podobě dvoutýdenní dovolené v době pa narození dítěte. Bohužel celá řada dalších důležitých témat v programu zcela chybí, jak už bylo zmíněno výše.

5) Postavení žen v rámci strany

Co se týče prosazování rovných příležitostí v rámci vlastní strany, je postoj ODS naprosto odmítavý. Politika je v jejich pojetí " ezpohlavní" a všichni proto mají stejnou šanci se prosadit. Existující nerovnost v zastoupení žen a mužů v politice strana nebere v potaz a razí jednotný názor, že "žen je v politice přesně tolik, kolik jich tam být chce." Zavedení jakéhokoliv typu pozitivních opatření je zde proto považováno za zcela nepřípustné a zbytečné. Samy političky z ODS neustále zdůrazňují, že kvóty by považovaly za ponižující a že se ve své politické kariéře necítí být nijak diskriminovány.

Postavení žen v rámci ODS
Podíl žen v členské základně:33 %
Podíl žen ve vedení strany*: 0 %
Podíl poslankyň:11 %
Podíl senátorek:8,5 %
Podíl žen v krajských zastupitelstvech:12 %
Podíl žen v místních zastupitelstvech:23,7 %
* Po posledním kongresu ztratila ODS jedinou političku na postu místopředsedkyně strany Miroslavu Němcovou. V širším vedení, které má 45 členů, pak figuruje pouze jedna žena, Aleksandra Udženija.

Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50 %, 10.1.2007


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání