www.padesatprocent.czO násKdo jsme › Kritéria spolupráce

Kritéria spolupráce

hfzone_big.jpgFórum 50 % je nadstranická organizace, zároveň se ale hlásíme k určitým etickým principům, jejichž dodržování považujeme za zásadní. Podporujeme otevřenou multikulturní společnost a odmítáme projevy netolerance, především rasismu, xenofobie a homofobie.

Nespolupracujeme s politickými subjekty, které tyto principy opětovně a záměrně porušují. Jsme součástí sítě Hate Free Culture, která usiluje o život bez násilí a nenávisti.

Podpora žen bez ohledu na věk, sexuální orientaci a etnickou příslušnost, včetně migrantek a žen z etnických menšin, je integrální součástí naší snahy o vytvoření společnosti zaručující rovné šance všem.

Se kterými politickými subjekty či organizacemi tedy nespolupracujeme? Jsou to ty, které ve svých programech, kampaních či stanovách opakovaně využívají projevy rasismu, xenofobie, homofobie a dalších forem diskriminace. Tyto subjekty nezveme na naše akce, zahrnujeme je do analýz, ale neposkytujeme jim prostor na našem webu ani facebooku a neúčastníme se jejich veřejných akcí.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!