www.padesatprocent.cz › Nový návrh zákona o prostituci - otevřený dopis ČŽL

Nový návrh zákona o prostituci - otevřený dopis ČŽL


Fórum 50 % se připojuje k otevřenému dopisu České ženské lobby, který kritizuje připravovaný návrh zákona o prostituci. Přečtěte si proč.


ČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY

Síť organizací, které hájí práva žen v České republice.

Aliance žen s rakovinou prsu, APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women ČR, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Česká konfederace porodních asistentek, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Genderová studia FSS MU, Genderové informační centrum Nora, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská unie žen, Národní kontaktní centrum - ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR), Otevřená společnost, Pomoc v nouzi, o.p.s., Porodní dům U čápa, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, Unie porodních asistentek, Ženský web 

Praha, 18. 7. 2014 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,


obracíme se na Vás ohledně návrhu zákona o regulaci prostituce, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Dovolte nám vyjádřit své hluboké znepokojení nad tímto vývojem a představit Vám důvody pro jednoznačné zamítnutí tohoto návrhu.

Ve světě existují dva způsoby, jak k prostituci přistupovat:

 1. legalizace prostituce (tento přístup funguje např. v Německu – a nikoliv bez excesů, nebo v Nizozemsku) nebo

2. abolicionistický přístup, založený na kriminalizaci nákupu sexu (funguje např. ve Švédsku nebo ve Francii). Jakkoliv se jedná o dva zcela odlišné přístupy, jednu zásadní věc mají oba společnou: mají v první řadě sloužit k posílení práv osob v prostituci. 

Systém prostituce je založen na naprosto zásadní nerovnosti těch, kdo sex nakupují či zprostředkují na straně jedné (tedy zákazníků a pasáků) a těch, kdo sex prodávají (tedy prostitutek či prostitutů). Cílem jakékoliv zákonné úpravy prostituce v Evropě je proto pomoc těm, kdo jsou v rámci systému nejvíce ohroženi. Návrh, který předložil Magistrát hlavního města Prahy, jde zcela proti tomuto trendu. Je psaný z pozice těch, kdo sex nakupují, kterým má zajistit bezpečný a státem regulovaný nákup sexuálních služeb. Způsobí tak ještě větší rizika pro osoby v prostituci, zatímco ještě více upevní mocenskou převahu klientů. 

Dovolte nám zmínit pár statistik, které ilustrují, jak otřesná je realita v systému prostituce:

- zhruba tři čtvrtiny žen v prostituci mají zkušenost s fyzickým násilím

- více než dvě třetiny žen v prostituci trpí posttraumatickým stresovým syndromem

- 9 z 10 žen v prostituci by tuto činnost chtělo opustit, ale mají pocit, že to není možné

- téměř 80 % obětí obchodu s lidmi bylo obchodováno za účelem sexuálního vykořisťování

Další statistiky včetně odkazů na zdroje naleznete v příloze tohoto dopisu. 

Prostituce je nesmírně nebezpečná, vysoce riziková činnost, která je navíc společensky odsuzována. Být prostitutkou je stejně riziková a co do pravděpodobnosti újmy na zdraví či ohrožení života pravděpodobně i rizikovější činnost než práce dělníka na vrtných plošinách, kaskadéra, krotitele dravé zvěře, zkušebního pilota nebo například bodyguarda. Ne náhodou ji spolu s namátkou uvedenými profesemi některé pojišťovny již dnes řadí mezi nepojistitelná povolání. Zatímco ovšem ti ostatní mají po odchodu do důchodu jistotu slušné renty, osoby provozující prostituci čeká jen společenské odsouzení. 

Představa, že lidé se do systému prostituce dostávají z vlastního svobodného rozhodnutí kvůli vysokým výdělkům, je až na naprosté výjimky zcela mylná. Drtivá většina z nich byla k prostituci donucena na základě ekonomické nutnosti, mnoho z nich již zažívalo násilí před vstupem do prostituce. Podle odhadu organizace Rozkoš bez rizika, která pracuje v terénu s ženami provozujícími prostituci, jsou zhruba polovina z nich matky samoživitelky v existenční nouzi

Rovněž návrh na vypovězení Úmluvy OSN o obchodování s lidmi ze strany České republiky vnímáme jako velmi znepokojivý a nebezpečný záměr, který navíc může otevřít dveře dalším účelovým revizím. Návrh navíc zcela ignoruje doporučení odborníků a odbornic, kteří mají s fungováním systému prostituce zkušenosti.  Zřízení registru osob provozujících prostituci nebo pravidelné povinné zdravotní prohlídky znamenají zásadní zvýšení rizik pro osoby, které prostituci provozují. Jak se totiž ukázalo v zemích, kde tento systém zavedli, vede toto opatření k dramatickému nárůstu poptávky po nechráněném sexu.

Pokud nutně potřebujete další argumenty, opět si vám dovolím připomenout a doporučit k pečlivému prostudování Zprávu o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů (2013/2103(INI)) ze dne 4. února 2014 a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů (2013/2103(INI))

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste návrh zákona nepodpořil/a, neboť by jednoznačně způsobil více škody, než užitku. Zároveň vítáme možnost vést fundovanou diskusi o problému prostituce na půdě Poslanecké sněmovny, do které se rády zapojíme.

Děkujeme Vám za zvážení našich argumentů a doufáme, že Vám pomohou při rozhodování o dalším osudu navrženého zákona. Tento dopis také zveřejňujeme, neboť bychom rády rozpoutaly celospolečenskou debatu ohledně řešení problému prostituce. 

Za Českou ženskou lobby,

Jana Chržová

předsedkyně ČŽL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta o prostituci:

73 % žen v prostituci má zkušenost s fyzickým násilím při vykonávání své „profese“

68 % procent žen v prostituci trpí post-traumatickým stresovým syndromem ve stejné míře jako oběti mučení 2

62 % žen v prostituci bylo znásilněno 3

Čtvrtina žen v prostituci měla zkušenost s násilím před vstupem do systému prostituce

9 z 10 žen v prostituci by chtělo ze systému prostituce vystoupit, ale mají pocit, že to není možné 5

79 % obchodovaných osob bylo obchodováno za účelem sexuálního vykořisťování, z nich 85 % tvoří ženy 6Zdroje:

1. Melissa Farley et al., “Prostitution in five countries : violence and post-traumatic stress disorder”, Feminism and Psychology, 8, 1998

2. Idem

3. Idem

4. Dominique Damant et al., « Trajectoires d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité », Le journal international de victimologie, n°3, April 2005

5. Home Office, Paying the price, 2004

6. UNODC 2009 Global Report on Trafficking in Persons, and UNODC 2003 Preliminary findings of the human trafficking databaseSdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!