www.padesatprocent.cz › Nové číslo časopisu Gender a výzkum.

Nové číslo časopisu Gender a výzkum.


Nové číslo časopisu Gender a výzkum se věnuje tématu postkoloniálního a dekoloniálního myšlení ve feminismu.
Nové číslo časopisu Gender a výzkum se věnuje tématu postkoloniálního a dekoloniálního myšlení ve feminismu. Uveřejněné texty se pak snaží ­– jak shrnují ve svém úvodníku hostující editorky čísla Tereza Jiroutová Kynčlová a Blanka Knotková-Čapková – vnést do (nejen) české akademické diskuze genderově motivované otázky vztažené k postkolonialismu/dekolonialismu, tedy ke spolupůsobení androcentrismu a důsledků koloniální dominance. Tyto otázky se však neomezují pouze na tradičně chápaný politický kolonialismus (ve smysli přivtělení cizího území) či na vztahy metropole-kolonie; editorky podotýkají, že problémy ovládajících a ovládaných mají dnes globální charakter a jsou všude kolem nás. Není to tedy jen vzdálené, Česka se netýkající a překonané dědictví kolonialismu jako historického jevu. http://www.genderonline.cz/uploads/3b62a09c9606422e03280db4970704426fcd4bab_gender-2-2017.pdf

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

leden 292019

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma