www.padesatprocent.cz › Nejotevřenější ženám je Strana zelených, nadějnou političkou starostka Horního Slavkova

Nejotevřenější ženám je Strana zelených, nadějnou političkou starostka Horního Slavkova

V 6. ročníku soutěže Strana otevřená ženám po roční pauze opět zvítězila Strana zelených, druhou příčku obsadila ČSSD a třetí KSČM. V soutěži Nadějná politička 2013 byla z 46 přihlášených jako nejnadějnější vybrána starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová.
V 6. ročníku soutěže Strana otevřená ženám po roční pauze opět zvítězila Strana zelených, druhou příčku obsadila ČSSD a třetí KSČM. V soutěži Nadějná politička 2013 byla z 46 přihlášených jako nejnadějnější vybrána starostka Horního Slavkova Jana Vildumetzová, na druhém místě následovala místostarostka z Prahy 10 – Záběhlic Ivana Cabrnochová a na třetím místostarostka Prahy 9 – Čakovic Blanka Klimešová. Obě soutěže pořádá obecně prospěšná společnost Fórum 50 %, která usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice.

V soutěži Strana otevřená ženám odborná porota hodnotí, jak parlamentní politické strany prosazují rovnost žen a mužů navenek, ale i ve svých vlastních řadách. Kritérií je celá řada: zastoupení žen na kandidátních listinách a ve vedení strany, rovné příležitosti ve volebním programu či reálné hlasování o zákonech souvisejících s genderovou rovností. V porotě letos zasedli politolog doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D., politoložka PhDr. Petra Rakušanová Guasti, M.A., Ph.D., politolog PhDr. Petr Just, Ph.D., právnička Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová a politoložka a ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková, M.A..

„Letos jsme hodnotili celkem 9 stran. Kritériem pro výběr bylo tradičně zastoupení v alespoň jedné komoře parlamentu, nově jsme letos vzhledem k proběhlým krajským volbám jako další kritérium zvolili sestavení kandidátních listin ve všech krajích ČR. Vítězství právem náleží Straně zelených, která rovnost žen a mužů dlouhodobě aktivně prosazuje. Porota hodnotila pozitivně zejména vysoký podíl žen na kandidátních listinách i ve vedení strany a zahrnutí tématu rovných příležitostí do programu strany. Pozitivní trendy ale můžeme sledovat i u dalších stran. ČSSD letos ke druhému místu pomohl zejména vysoký podíl žen na volitelných místech krajských kandidátek či obsazení vysokého ústavního postu ženou – Alenou Gajdůškovou v pozici místopředsedkyně Senátu. Body jim naopak ubírá nízký podíl žen ve vedení strany. Tradičně dobře si vede i KSČM“, přiblížila rozhodování poroty Jana Smiggels Kavková.

Po 5 letech se také konal 2. ročník soutěže Nadějná politička. Cílem soutěže je poukázat na práci komunálních političek a vytipovat ty, které mají v budoucnu šanci prosadit se ve vyšší politice. „V průběhu let se ukázalo, že jsme na nadějnou političku měli skutečně čich, mezi vítězkami byla např. Kateřina Klasnová, která se později stala místopředsedkyní Sněmovny“, doplňuje Smiggels Kavková.

A podle čeho se porota rozhodovala? U vítězky - starostky Horního Slavkova Jany Vildumetzové oceňovala porota zejména dlouholetou práci na komunální úrovni, přijímání podnětů ze strany veřejnosti, spolupráci s opozicí i vstřícný a otevřený přístup k občanům a občankám, kteří jí poté ve volbách odměnili nejvyšším počtem preferenčních hlasů ze všech kandidujících. Druhá v pořadí, místostarostka Prahy 10 – Záběhlic Ivana Cabrnochová, zaujala svou snahou o vyšší zapojení veřejnosti do rozhodování a konkrétními výsledky v podobě bezbariérových bytů a parku. Třetí oceněná, místostarostka Prahy 9 – Čakovic Blanka Klimešová, si porotu naklonila svými aktivitami pro zlepšení života v obci (zřízení školky, centra pro děti, centra pro lidi v nouzi) a otevřenějším rozhodováním (změna jednacího řádu, online přenosy zasedání zastupitelstva atd.).

Slavnostní vyhlášení v pražském Divadle Kampa doprovodil koncert kapely Džezvica. Vítězné strany i političky získaly dary, které do soutěže věnovali nakladatelství Host a nakladatelství Dokořán, Divadlo Kampa, degustační obchod a vinný bar Fajnšmekr a vinařství Stanislav Mádl. Soutěže se konají za finanční podpory nadace Open Society Fund Praha a Evropské komise.

Kontakty:

Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %, kavkova@padesatprocent.cz, 774 411 151

Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!