www.padesatprocent.cz › Nadějná politička Karolína Peake

Nadějná politička Karolína Peake

Karolína Peake
 
zastupitelka Prahy 1
Aktivně v politice pracuje od roku 2006, kdy se stala zastupitelkou MČ Praha 1. Jako zastupitelka je také členkou Kontrolního výboru zastupitelstva a několika komisí rady MČ Praha 1. Je členkou strany Věci veřejné.

Rozhovor nám Karolína Peake poskytla v rámci Soutěže o nadějnou političku do 35 let za rok 2008

1.Jak jste se k politice dostala?
Když byly moji synové ještě v kočárku, chodili jsme na naše oblíbené dětské hřiště ve Vojanových sadech na Malé Straně.  Zde jsem se náhodou dozvěděla, že tato klidná část staré Prahy má být zprůchodněna z rušné ulice Letenská.  Zorganizovala jsem petici maminek a jiných častých návštěvníků Vojanových sadů, se kterou jsem se obrátila na zastupitelstvo MČ Praha 1.  Tam se nám podařilo prosadit usnesení, že Vojanovy sady zůstanovou v původní podobě. Po této zkušenosti jsem se začala aktivněji zajímat o stav dětských hřišť na Praze 1.  S dalšími matkami jsme také založily mateřské centrum, které již tři roky úspěšně funguje a pro něž se nám podařilo získat dotaci MPSV i městské části. V roce 2006 mne oslovila komunální politická strana Věci veřejné, za kterou jsem pak jako nezávislá kandidovala ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 1.  Získali jsme 9 mandátů ze 35 a stali se tak druhou nejsilnější politckou stranou na Praze 1.  Jsme v opozici a vydáváme časopis Pražan, který zdarma distribuujeme do všech domácností na Praze 1.  Nyní naše strana vstupuje na Prahu 5. Od roku 2007 jsem členkou strany Věci veřejné.

2.Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?
Aktivně v politice pracuji od roku 2006, kdy jsem se stala zastupitelkou MČ Praha 1.  Jako zastupitelka jsem také členem Kontrolního výboru zastupitelstva a několika komisí rady MČ Praha 1.

3.Co Vás na politické práci baví?
Speciálně na komunální politice se mi líbí možnost ovlivnit každodenní dění v městské části, kde žiji od narození. Považuji tuto práci za ideální pro matky na rodičovské dovolené, které chtějí zůstat v kontaktu se "světem dospělých" a zároveň pozitivně působit na své okolí.  Funguje to i jako dobrý vzor pro děti, které by měly své rodiče vidět nejen v rodičovské roli, ale také jako aktivní občany.

4.Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?
Díky mé předvolební aktivitě v roce 2006 se dětská hřiště a volnočasové aktivity pro rodiny staly jedním z hlavních témat předvolebního boje.  Městská část proto právě do této sféry začala investovat nemalé prostředky a situace se velmi zlepšila. Na MČ Praha 1 byla ustavena speciální pracovní skupina pro dětská hřiště.

5.Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?
Podle možnosti v rámci této strany skutečně něco ovlivnit.  K politice jsem trochu tíhla vždy  a  v roce 1997 jsem i vstoupila do místního sdružení ODS na Malé Straně.  Zde jsem ale byla svědkem neustálého politikaření - stále se jen řešilo, kdo pojede na který sjezd, která místní organizace je více či méně přátelská a podobně. Věci veřejné a jejich znalost politického prostředí byla a je prostředkem pro řešení konkrétních problémů (jakkoli to zní jako klišé, ale nemohu si pomoci, je to tak). Tato strana se ukázala být velmi přátelská ve vztahu k ženám - ženy tvořily 50% naší kandidátní listiny.

6.Máte nějaký svůj politický sen?
Ideální by bylo, kdyby diskuse na zastupitelstvu naší městské části mohly být vedeny skutečně věcně.  Již mnohokrát jsem se setkala s tím, že zcela jasný a logický návrh byl na zastupitelstvu smeten se stolu jen proto, že  s ním přišla opoziční strana.

7.Máte nějaký svůj politický vzor?
Politický asi nikoli, spíše lidský.  V první řadě jsou pro mne vzorem moji rodiče.  Z naší historie mne pak fascinují osobnosti Jana Husa a J. A. Komenského.

8.Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?
Mnoho žen politika zajímá, ale rychle se nechají znechutit. Ženy díky péči o rodinu a mateřství vidí věci z větší šíře a drobné šarvátky, kterých je ale v politice velmi mnoho, je vyčerpávají a nezajímají. Politická jednání a schůze jsou často velmi neefektivní.  Ženy raději tráví čas se svými rodinami než dohady s politickými protivníky, které často nikam nevedou. Než se muži rozhodnou, zdali se má např. Volit tajně nebo aklamací, žena má již uvařeno a s dětmi napsané úkoly na druhý den.

9.Co je podle Vás politika?
Politika je sféra lidské činnosti, jejímž cílem by měla být správa veřejných věcí ve prospěch všech.  Bohužel je tato činnost často vykonávána lidmi, kteří při výkonu politiky hájí hlavně osobní zájmy. Je to hlavně proto, že politika je jejich hlavní profesí a nikoli završením jiné profesionální kariéry.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

prosinec 102023

Perníčky s poselstvím

Happening na podporu veřejně aktivních žen