www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Tereza Vašíčková

Nadějná politička 2019: Tereza Vašíčková


''Musím říct, že prozatím mi naprosto vyhovuje komunální úroveň, kde jste ve velmi úzkém kontaktu s občany. Co se týče vizí, které mám do budoucna, tak bych se ráda zaměřila na rozšíření pravomocí jednotlivých městských částí a snížení vlivu statutárního města na dění v nich, dále na elektronizaci veřejné správy a podporu dalších projektů, jež jsou velmi zásadní pro městskou část, v rámci níž jsem politicky aktivní.'' Více v rozhovoru s Terezou Vašíčkovou, zastupitelkou MČ Brno – Líšeň.

 

 

Tereza Vašíčková

  • zastupitelka městské části Brno – Líšeň
  • právnička

Jak jste se k politice dostala?

Chtěla jsem se podílet na dění v obci, v níž žiji celý svůj život. A lepší varianta než kritizovat ty, kteří něco dělají, mi přišla ta, abych se sama aktivně zapojila.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Již druhé volební období jsem zastupitelkou městské části Brno-Líšeň. V současnosti jsem také předsedkyní Kontrolního výboru a komisařkou v Bytové komisi. V přecházejícím období jsem byla také radní s gescí v oblasti kultury.

Co Vás na politické práci baví?

Možnost aktivně ovlivňovat dění v městské části, v níž bydlím a prosazovat realizaci nových a přínosných projektů. V rámci politické činnosti rovněž uplatním své vzdělání a praktické zkušenosti.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za úspěch považuji určitě svou roli při stabilizaci koalice v naší městské části v předcházejícím volebním období, aniž by to mělo výraznější vliv na život občanů a zahájené nebo plánované projekty. Dále podporu a realizaci smysluplných projektů, ať už se jedná o sportovní halu, která vyrostla v naší městské části nebo investiční akce, jejichž cílem jsou opravy základních škol v naší městské části a realizaci několika nových projektů v oblasti kultury a také sportu.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Ano, jsem spoluzakladatelkou zapsaného spolu Foto-Líšeň z.s., který byl založen za účelem podpory, rozvoje a šíření fotografií v Brně-Líšni i mimo ni. Současně jsem aktivní při většině kulturních a jiných akcí.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Musím říct, že prozatím mi naprosto vyhovuje komunální úroveň, kde jste ve velmi úzkém kontaktu s občany. Co se týče vizí, které mám do budoucna, tak bych se ráda zaměřila na rozšíření pravomocí jednotlivých městských částí a snížení vlivu statutárního města na dění v nich, dále na elektronizaci veřejné správy a podporu dalších projektů, jež jsou velmi zásadní pro městskou část, v rámci níž jsem politicky aktivní.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Politické hnutí Starostové a nezávislí mi je nejbližší svými vizemi a cíli, kterých chce dosáhnout. Líbí se mi taky přátelské vztahy a týmový duch, který zde panuje napříč všemi městskými částmi i ve vztahu ke kraji a celorepublikové politice.

Máte nějaký svůj politický sen?

Mým politickým snem je, aby za mnou zůstávala vždy dobře odvedená práce.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Řekla bych, že jsem se asi nikdy nikým neinspirovala ani mě nenapadá nikdo, jehož vize bych následovala. Snažím se být sama sebou, neustupovat ze svých zásad a jednat vždy v souladu se svými životními cíli a hodnotami.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Postavení žen v politice je stále spíše menšinové a stále je na ně také nahlíženo na jakousi "menšinu" v tomto mužském světě. Dle mého názoru je ale naprosto nezbytné zohlednit v politice právě i ženský pohled na svět. Za sebe mohu ale říci, že za dobu, po níž se pohybuji v politice, pozoruji v této oblasti určité zlepšení.

Co je podle Vás politika?

Definice pojmu "politika" říká, že je to mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. S tímto bych se asi ztotožnila, že se jedná o proces, kterého se účastní často názorově rozdílné skupiny hledající kompromisy.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!