www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Pavla Mikušková

Nadějná politička 2019: Pavla Mikušková


''Jeden sen bych měla. Opravdu moc bych si přála, aby z politiky zmizely intriky, podvody, spekulace, snaha se obohatit. Velmi často nevycházím z údivu, čeho jsou někteří politici schopni a to nejen ve velké politice, ale i na komunální úrovni.'' Čtěte více v rozhovoru s Pavlou Mikuškovou.

 

 

Pavla Mikušková

  • zastupitelka v obci Dobřejovice
  • úřednice na OÚ Průhonice

Jak jste se k politice dostala?

K politice mě úplně v prvopočátku logicky dovedla práce na obecním úřadu. Posléze jsem byla oslovena skupinou mladých lidí, zda bych své zkušenosti nechtěla zúročit v naší obci. Tato nabídka nešla odmítnout.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jak jsem se již zmínila, pracuji v komunální politice. Poprvé jsem kandidovala do zastupitelstva obce Dobřejovice v roce 2014. Tehdy jsem byla zvolena předsedkyní kulturní a sociální komise. Ve volebním období 2014 -2018 jsem také byla členkou finančního výboru a také u znovuzrození Dobřejovického zpravodaje. V tomto volebním období jsem nadále předsedkyní kulturní a sociální komise a členkou redakční rady.

Co Vás na politické práci baví?

Především práce s lidmi a pro lidi. Komunální politika je především o setkávání se se spoluobčany, vyslechnout jejich přání, stížnosti a požadavky a pokusit se jim je pomoci řešit.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za svůj největší úspěch považuji obnovení práce zastupitelů pro seniory. Iniciovala jsem službu přepravy seniorů do zdravotnického zařízení nebo na úřady. Podařilo se mi zajistit rozšíření aktivit se společností, která zabezpečuje domácí péči. Dle mého názoru je potřeba pomáhat rodinám s péčí o seniory, abychom je nemuseli umísťovat do domovů seniorů. Mimo jiné jsem po dlouhých letech obnovila Vítání občánků v naší obci. Na půdě kultury je jedna z mých zásluh znovuzavedení Letní kino v obci. Také si velmi vážím zásluhy na společném setkávání se sousedy okolních obcí. Dělá mi velkou radost, když se setkají sousedé, kteří se rok či více nemají šanci potkat. A asi by toho bylo víc, ale za velký úspěch a ohodnocení mé práce považuji vítězství v komunálních volbách v roce 2018, kde jsem získala nejvíce preferenčních hlasů. Velmi si vážím tohoto ohodnocení od svých spoluobčanů.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Ano. Ještě před zvolením do ZO jsem pomáhala občanům Dobřejovic s řešením životní situace, asistence vyřizování úředních záležitostí. V současné době jsem aktivní příznivec spolku Moderní Dobřejovice, který, mimo jiné, pořádá velmi úspěšné kulturní akce pro občany nejen Dobřejovic.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Pomalými, ale jistými kroky se pokouším zpříjemnit seniorům, kteří žijí v naší obci, podzim života. Každá maličkost, která jim pomůže mít komfortnější stáří, je pro mě můj velký úspěch.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Sdružení nezávislých kandidátu jsem si nevybírala já, našli si mě oni. Tehdejší kandidáti SNK Moderní Dobřejovice mě oslovili a ně se líbil jejich záměr, jejich velké odhodlání být pro obec ve které žijí užiteční.

Máte nějaký svůj politický sen?

Jeden sen bych měla. Opravdu moc bych si přála, aby z politiky zmizely intriky, podvody, spekulace, snaha se obohatit. Velmi často nevycházím z údivu, čeho jsou někteří politici schopni a to nejen ve velké politice, ale i na komunální úrovni.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Politický vzor nemám, snažím se řídit citem a rozumným úsudkem. Ten mě zatím nezklamal.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

I když žijeme v rovnoprávné společnosti, postavení žen je v politice dost obtížné. Někteří muži nahlíží na ženu - političku - s despektem. Podceňují její schopnosti, přitom ženy dokáží být zodpovědnější a důslednější než někteří muži. Ženy dokáží politickou scénu kultivovat a vnášejí do ní jiný pohled na věc.

Co je podle Vás politika?

Politika? Dle mého názoru je politika především práce s lidmi. Ať chceme či nechceme, politika nás každodenně obklopuje, svým způsobem určuje kvalitu života každého z nás.

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.

 


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!