www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Miroslava Vaňková

Nadějná politička 2019: Miroslava Vaňková

''Funkci starostky vnímám jako poslání. Práce mne baví a naplňuje, neboť to, co dělám, nedělám jen pro sebe, ale i pro druhé – pro každého občana naší obce. Je to různorodá činnost, která člověka postupně posouvá na základě získaných zkušeností, sebevzdělávání a kontaktu s lidmi vpřed.'' Přečtěte si celý rozhovor se starostkou obce Měrotín Miroslavou Vaňkovou.

Miroslava Vaňková

  • starostka obce Měrotín
  • učitelka na ZŠ (před zvolením do funkce)

Jak jste se k politice dostala?

Musím říci, že už jako malá holka jsem vnímala politické dění na místní úrovni, neboť můj dědeček byl po roce 1990 dvě volební období starostou naší obce. Vždy jsem obdivovala s jakou houževnatostí a odhodlaností proměňuje a zvelebuje naši vesničku a řeší nejrůznější problémy. Dá se říci, že všechny radosti i starosti jsme prožívali celá rodina s ním. Když jsem v roce 2014, v té době na rodičovské dovolené, byla oslovena kamarádem, zda bych nechtěla kandidovat do zastupitelstva obce a v případě příznivého výsledku pracovat jako starostka, byla jsem jeho myšlenkou zaskočena. V prvním momentě jsem jeho nabídku odmítla, ale po delší rozvaze jsem si uvědomila, že můj kamarád má vlastně ve spoustě věcí pravdu. Zde musím podotknout, že i jeho dědeček byl také dlouholetým starostou naší obce v období meziválečném a poválečném. Uvědomila jsem si, že si musíme dodat odvahu a místo kritiky se pokusit společnými silami rozběhnout rozvoj naší vesničky směrem dopředu, tak, jak se o to zasadili naši dědové!

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Pátým rokem jsem starostkou malebné vesničky Měrotín ležící ve východní části Bouzovské vrchoviny.

Co Vás na politické práci baví?

Funkci starostky vnímám jako poslání. Práce mne baví a naplňuje, neboť to, co dělám, nedělám jen pro sebe, ale i pro druhé – pro každého občana naší obce. Je to různorodá činnost, která člověka postupně posouvá na základě získaných zkušeností, sebevzdělávání a kontaktu s lidmi vpřed.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za největší úspěch v mém prvním volebním období považuji zvládnutí velké investiční akce v historii naší malé obce, a to vybudování vodovodu, kanalizace, čistírny odpadních vod a opravu komunikací. Na tyto infrastruktury občané Měrotína čekali mnoho desítek let! Bylo to velmi náročné období, ale s velkou pomocí a podporou mých kolegů – zastupitelů a našich nejbližších jsme dokázali vytvořit toto společné dílo. Byla to opravdu týmová práce a toho si velice vážím!

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Do dění naší obce jsem se aktivně zapojovala i před vstupem do politického života. Jako učitelka a knihovnice jsem se věnovala místním dětem. Na různé kulturní akce jsme nacvičovali hudebně literární pásma a divadelní představení každoročně věnované všem maminkám, které se stalo v naší obci tradicí. Aktivně jsem se zapojovala do spolkového života TJ Sokol, což mi zůstalo doposud.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Pokud je touto otázkou myšleno na úrovni místní samosprávy, tak plánů a cílů je mnoho. V současné chvíli projekčně řešíme problematiku parkovacích ploch v intravilánu obce a výsadbu zeleně. Po realizaci těchto projektů dostane vesnice nový kabát a jiskru. Chtěla bych, aby se lidé zde žijící cítili dobře a byli spokojeni. Kromě toho se já i zastupitelé snažíme svým příkladem a prací pro obec přimět občany, aby měli zájem o dění kolem sebe a nebyli lhostejní ke svému okolí. Aby se nebáli přiložit ruku k dílu a pochopili, že to, co společnými silami vybudujeme, nás bude více těšit, více si toho budeme vážit a hlavně vykonaná práce bude odkazem pro naše děti a budoucí generace.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

KDU-ČSL mi je hodnotově velmi blízká nejen proto, že jsem věřící. Má spoustu kvalitních osobností, kteří se zasazují o podporu tradičních rodin, brání nejen hodnoty duchovní, ale i ty lidské.

Máte nějaký svůj politický sen?

Nepřemýšlela jsem o funkcích ve vyšších patrech politiky. Politika na komunální úrovni mne baví a jsem spokojená.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Domnívám se, že náš národ má mnoho osobností. Velice obdivuji ty, kteří v různých dějinných etapách naší země měli odvahu hrdě bránit naše hodnoty nejen ty národní, ale i lidské.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím si, že žen v politice v poslední době přibývá. Pravděpodobně nenastane vyváženost v poměru mužů a žen na politické scéně. Muži jsou více pragmatičtější, ženy zase jsou více empatičtější. V politice je potřeba obojí.

Co je podle Vás politika?

Já politickou funkci vnímám jako poslání. Je to služba lidem. Bohužel v dnešní době vidíme, že ne každý politik to takto vnímá.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

říjen 202021

Sebejistě v politice - Pardubice

Pětidenní vzdělávací program
listopad 22021

Sebejistě v politice - Ostrava

Pětidenní vzdělávací program
listopad 102021

Sebejistě v politice - Brno

Pětidenní vzdělávací program