www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Michaela Matoušková

Nadějná politička 2019: Michaela Matoušková


''Ráda bych své znalosti a zkušenosti uplatnila ve vyšší politice – na parlamentní úrovni. Jako starostka znám problémy a potřeby občanů a chtěla bych spolupracovat na změnách, které se týkají nás všech a podpořily by jak rozvoj regionů, tak zkvalitnily žití našich občanů ať v oblasti životního prostředí, sociální politiky či podpory podnikání, těch témat by bylo mnoho.'' říká starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

 

Michaela Matoušková

  • starostka obce Řečany nad Labem
  • podnikatelka v oboru účetnictví a daňového poradenství

Jak jste se k politice dostala?

Byla jsem nespokojená s děním v naší obci a nejlepším receptem na to bylo sama kandidovat a změny začít realizovat. Jak jsem se postupem času do této problematiky více dostávala, začala mě zajímat i politika regionální a celostátní. Své kroky proto směřuji tak, abych mohla být nápomocná i na těchto úrovních.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jsem 9 let starostkou obce Řečany nad Labem, 3 roky členkou finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje a v letošním roce jsem byla zvolena do Předsednictva Starostů a nezávislých (STAN).

Co Vás na politické práci baví?

Baví mě práce s lidmi, která má výsledky a pokud tyto výsledky či nová řešení postihují pozitivním způsobem širší okruh lidí, tím víc jsem spokojená a vnímám svou práci užitečnou.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za devět let na pozici starostky obce je těch pozitiv naštěstí mnoho, ale z poslední doby vnímám jako svůj největší úspěch výstavbu Komunitního domu pro seniory v naší obci, kde našli senioři nový domov. Tito lidé byli v tíživé životní situaci a nový domov jim dal znovu impuls do života. Žití v něm je postaveno na sousedské výpomoci a jeho cílem je udržet obyvatele co nejdéle aktivní a soběstačné. Projekt jsem také propojila s mateřskou a základní školou, kdy se pravidelně senioři s dětmi a žáky potkávají při různých příležitostech a senioři předávají své zkušenosti našim dětem. Pravidelně zde pořádáme i různé dovednostní aktivity či semináře, na které je zvána široká veřejnost a dochází zde k mnoha generačnímu setkávání. V této budově jsem také otevřela konzultační středisko Univerzity třetího věku, kde si naši senioři prohlubují své znalosti a dovednosti, které dál předávají ve svých rodinách.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Starostkou jsem se stala ve svých 31 letech a před tím jsem byla na rodičovské dovolené, kde jsem pro maminky s dětmi pořádala pravidelná společná cvičení, kde si děti nejen pohrály a zacvičily, ale učily se i základním dovednostem, chování ve skupině a vzájemné pomoci. Před svým zvolením na pozici starostky jsem pro obec pomáhala získávat dotace.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych své znalosti a zkušenosti uplatnila ve vyšší politice – na parlamentní úrovni. Jako starostka znám problémy a potřeby občanů a chtěla bych spolupracovat na změnách, které se týkají nás všech a podpořily by jak rozvoj regionů, tak zkvalitnily žití našich občanů ať v oblasti životního prostředí, sociální politiky či podpory podnikání, těch témat by bylo mnoho. Nechci na současnou situaci v ČR jen „kafrat“, ale chci se pokusit ji začít měnit tak, aby lidé pochopili, že politika je tu pro jejich potřeby a politici pochopili, že jsou tu pro občany ČR.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Starostové a nezávislí pro mne byli jedinou správnou volbou, neboť u nich jde politika od spodu a to jako starostka vnímám pozitivně. STAN je středové liberální hnutí a tak politiku vidím i já. Na problémy je třeba nahlížet v celém kontextu a hledat systémová řešení, jednou může být dobrým řešením to pravicové, jindy levicové. Pro mne je důležité, aby řešení bylo správné bez ohledu na to, zda je pravicové či levicové. A to se mě u STANu líbí, hledají chytrá řešení, která se dotknou a pomohou široké veřejnosti.

Máte nějaký svůj politický sen?

Ano, můj politický sen, či vize, na které bych se chtěla podílet je, aby za několik let nebyla společnost rozdělena na dvě skupiny. Lidé by dokázali respektovat názorovou různost. Občané by uměli využívat kritického myšlení a uměli rozpoznat informace od desinformací. Lidé by měli důvěru v politiku a její představitele, neboť v politice by platily morální hodnoty a etika by byla samozřejmou součástí jak politické scény, tak mezi obyvateli. Lidé by vnímali volby jako svou občanskou výhodu, nikoliv povinnost. Každý občan byl plně odpovědný za své počiny a svou budoucnost. Na politické scéně by byl potlačen populismus a extremismus a byly přijímány zákony se systémovým řešením. Lidé i firmy by měli jistotu budoucího vývoje, neboť zákonné normy by byly jasně čitelné, často se neměnící a byla zaručena spravedlnost a právní jistoty.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Konkrétní politický vzor ze současnosti nemám, ale jsou mi blízké hodnoty T.G.Masaryka.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Na komunální úrovni žen přibývá, ač se zdaleka nepohybujeme na 50 %. Stát by měl podporovat ženy, které do politiky jít chtějí, měl by vytvářet takové podmínky, aby mohly ženy lépe sladit svůj rodinný život se životem pracovním. Myslím, že je důležité, aby ženské a mužské vnímání bylo rovnoměrně rozloženo a změny, které se nejen na státní úrovni přijímají, byly vždy společným rozhodnutím jak ženské, tak mužské populace. Politická hnutí a strany by tak mohli činit např. rovnoměrným zastoupením žen a mužů na kandidátních listinách a tím dát možnost ženám, které do politiky jít chtějí, šanci na zvolení.

Co je podle Vás politika?

Politika je boj o společenské uspořádání, o prosazování názorů na vedení měst, obcí, krajů nebo státu. V dnešní době se z ní ale vytrácí hájení zájmů lidí, vzniká stranický boj o politický vliv. A právě tento dnešní obraz politiky je třeba začít měnit.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!