www.padesatprocent.cz › Nadějná politička 2019: Martina Bočková

Nadějná politička 2019: Martina Bočková


''Mým politickým snem je nastolení takové celospolečenské situace, kdy lidé budou věřit svým politikům, budou chodit k volbám ne volit to menší zlo, ale volit dobro. Myslím, že na naší komunální úrovni se nám to podařilo, bylo by dobré rozšířit do i do nejvyšších politických sfér.'' Dočtěte se více v rozhovoru s Martinou Bočkovou, starostkou městyse Drásov.

 

 

Martina Bočková

  • starostka městyse Drásov
  • komisařka kriminální policie (před zvolením do funkce starostky)

Jak jste se k politice dostala?

Svobodným rozhodnutím změnit poměry v obci, ve které jsem žila k lepšímu.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jsem starostkou v městysi Drásov od roku 2010, nyní 3. volební období.

Co Vás na politické práci baví?

Jsem vděčná za to, že mi prací starostky byla dána možnost měnit věci k lepšímu, měnit prostředí, ve kterém žijeme, měnit obec, zlepšovat a zpříjemňovat život našich obyvatel. Ne každý má to štěstí pracovat v oblasti, kde když se ohlédne za sebe, vidí skutečné dobré a krásně věci, nejen hmatatelné, ale také to, jak mohl zasáhnout do myšlení lidí, dát jim důvěru ve správu věci veřejných. Ženě je dáno, aby se starala o rodinu, o její členy, o domácnost - tak jak do chce mít doma každá hospodyně hezké, čisté a chce, aby členové rodiny nestrádali a byli spokojení, cítím se v pozici starostky jakousi vrchní hospodyní - usiluji o to aby obec byla krásná, čistá, rozkvetlá, aby občanům nic nechybělo a mohli svůj život prožívat v místě, které považují za domov v širším slova smyslu.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Za více let, co jsem ve funkci starostky, jsem dokázala (samozřejmě ne sama, ale s týmem zastupitelů) úplně změnit obraz obce, která byla do té doby drancována developery. Velkým úspěchem je kompletní odkanalizování Drásova a rekonstrukce všech ulic, zbudování nového náměstí a veřejných ploch. Asi největším úspěchem je výstavba nové krásné mateřské školy pro 135 dětí. Již několik let se také účastníme soutěže vesnice roku, kdy připravuji prezentaci Drásova, a každý rok jsme oceněni. Před dvěma lety jsme získali Zelenou stuhu za veřejnou zeleň v rámci krajského kola a v celostátním kole jsme byli druzí. Dalším velkým úspěchem je získání dotace z IROP na nástavbu základní školy ve výši cca 40 milionů a nyní zahajuje stavbu. Velkým úspěchem v mé práci je pro mne změna klimatu v obci, kterou vnímám, a která se týká soužití občanů, vztahu k veřejným věcem, přátelství, mezilidských a sousedských vztahů.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Kromě své politické funkce jsem aktivní především ve Sboru dobrovolných hasičů Drásov, před nástupem do funkce starostky jsem byla dlouholetou členkou výboru a dále jsem členem TJ sokol Drásov. Před nástupem do funkce starostky jsem řadu let pracovala jako komisařka kriminální policie a byla jsem členem posttraumatického intervenčního týmu v rámci Jihomoravského kraje.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Obnovení důvěry v politickou práci na co nejširší úrovni. Dát široké veřejnosti příklad, že se dá politika dělat srdcem, bez politických dogmat stanov a vyhraněných myšlenkových proudů, bez stranickosti a svázání stranickými regulemi. Chci v našem městysi zbudovat domov pro seniory rodinného typu, pro naše občany a občany z blízkého okolí. Chci, abych se jako starostka doslova postarala i o ty maličké (nová MŠ) i o ty větší (nová nástavba ZŠ) i o ty staroušky, kteří by měli svůj život dožít v milém prostředí tam, kde jsou doma, mezi svými.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Jsem nestraníkem a naše zastupitelstvo tvoří výhradně nezávislí kandidáti. To, že člověk nepřísluší k žádné politické straně, mu dává možnost se v politickém rozhodování řídit vlastním rozumem, svědomím, srdcem a také intuicí.

Máte nějaký svůj politický sen?

Mým politickým snem je nastolení takové celospolečenské situace, kdy lidé budou věřit svým politikům, budou chodit k volbám ne volit to menší zlo, ale volit dobro. Myslím, že na naší komunální úrovni se nám to podařilo, bylo by dobré rozšířit do i do nejvyšších politických sfér.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Mám politickým vzorem v rámci celosvětové politiky je Bénazír Bhúttová. V rámci české politiky Hana Marvanová.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

V české politice je málo žen. Nemyslím si, že je to proto, že by ženy byly méně schopné nebo o politiku neměly zájem. Myslím si, že se tak děje stále ještě z velké části proto, že je muži prostě do vyšších postů na stranických kandidátkách nepustí. Bohužel. Situaci si žádá změnu myšlení, přeladění správy veřejných věcí z mužského principu na princi nirvany, jing a jang, vzájemně se doplňující energie. Mužská schopnost dobývat, válčit, chránit, stavět a shromažďovat by měla být plnohodnotně doplněna ženskou intuicí, soucitem, empatií a láskou. Pokud budou tyto dvě energii v rovnováze, bude v rovnováze i politický systém.

Co je podle Vás politika?

Často se říká služba občanům - nevidím to tak. Politika pro mne není "služba", je to čest a dar. Je to dar důvěry, která mi byla dána a která mi umožňuje tvořit a vést dialog, která mi dává možnost dělat dobré věci pro radost lidí.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!